Teaching GuideTerm
University College of Physiotherapy
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Fisioterapia
 Subjects
  PHYSIOTHERAPY FOR MUSCULOSKELETAL DISORDERS
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C6 C9 Os contidos abordados nas sesions maxistrais avaliaranse mediante probas de comprensión, traballos tutelados, etc, así como na proba obxetiva e práctica.
Con todo, dentro da avaliación continuada da materia, valorarase tamén a asistencia, puntualidade, actitude, e participación razoada neste tipo de sesions, así como nas prácticas de laboratorio.

5
Laboratory practice A6 A7 A8 B2 B3 C9 C6 Dentro da avaliación continuada da materia, valorarase, entre outros aspectos, a asistencia, puntualidade, actitude, e participación razoada neste tipo de sesions. 5
Mixed objective/subjective test B1 B2 C1 A proba realizarase de forma escrita. Constará dunha parte de examen test, que poderá completarse cun apartado de preguntas/respostas de desenvolvemento, e/ou do plantexamento de actuación ante un caso clínico.
É preciso ter unha nota mínima dun 5 para superar esta parte.
60
Practical test: A6 A7 A8 B2 B3 B4 C1 C9 En grupos de 3 alumnos/as, exporáselles unha situación clínica que afecte o aparello neuro-músculo-esqulético, similar ás traballadas tanto nas sesions maxistrais como nas prácticas. Cada un/unha d@s alumn@s, desenvolverá prácticamente algunha das partes das do proceso de atención en fisioterpia. Tras un tempo grupal de 5 minutos para pensar e programar a intervención, cada un/unha d@s alumn@s disporá dun máximo de 5 minutos para executar a pregunta plantexada. 30
 
Assessment comments

Para superar a matería é imprescindible conseguir un 5 na proba mixta, e outro 5 na proba práctica para proceder a calcular a
media ponderada, tras a suma da avaliación continuada.

Os contenidos abordados tanto nas prácticas
como nas sesions maxistrais, reforzaranse mediante probas de
comprensión, traballos tutelados, resolución de casos, etc. A execución e
resultados alcanzados nestas actividades teranse en conta dentro
da avaliación continuada, así como aspectos relacionados coa asistencia, puntualidade, actitude e participación razoada.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes