Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias de la Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
 Asignaturas
  Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer e respectar a diversidade humana e comprender que as explicacións psicolóxicas poden variar a través de poboacións e contextos AI1
Saber identificar os factores persoais, psico-sociais e/ou educativos que poden pór en risco a saúde das persoas AI2
Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión. AI3
Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión da demanda do destinatario en cada situación ou contexto de aplicación AI4
Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica. AI5
Saber como especificar a demanda e os obxectivos do caso, e en función deles, recoller a información. AI6
Saber realizar un seguimento sobre un caso elixindo obxectivos pertinentes e realistas. AI7
Adquirir un coñecemento teórico básico sobre o estado da arte nas diferentes áreas implicadas na psicoloxía aplicada. AI12
Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico AI13
Coñecer e axustarse ás obrigacións deontolóxicas da Psicoloxía Aplicada AI19
Capacidade de análise e síntese. BI1
Capacidade de organización e planificación. BI2
Traballo en equipo. BI3
Habilidades nas relacións interpersoais. BI5
Razoamento crítico. BI6
Compromiso ético. BI7
Aprendizaxe autónoma. BI8
Iniciativa e espírito emprendedor BI9
Motivación pola calidade. BI10
Toma de decisións BI12
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma CM1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. CM2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. CM4
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse CM6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. CM7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CM8
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes