Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias de la Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 Asignaturas
  Motivación en contextos educativos
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A9 A10 B4 C4 C7 Realizaranse diversos traballos tutelados sobre diferentes dontes documentais seleccionadas polo profesorado 15
Portafolios do alumno A2 B10 C7 C4 Entrega de diferentes actividades prácticas sobre os compoñentes fundamentais da motivación. 15
Sesión maxistral A3 B9 C4 Realizarase unha proba escrita sobre os contidos impartidos ao longo do curso 70
 
Observacións avaliación

OPCIÓN
A

Alumnado
con dedicación completa: asistencia/participación nas actividades de clase
igual ou superior ao 85%:

a)
Elaboración e presentación do portafolios e traballos de análise de fontes documentais (30%).

b)
Exame escrito sobre os contidos da materia (70%).

OPCIÓN
B

Alumnado
cunha asistencia/participación nas actividades de clase inferior ao 85% e
alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica
de exención de asistencia, 
segundo establece a "Norma que regula o réxime de
dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de grao
e mestrado universitario na Universidade da Coruña"
 (aprobada
en Consello de Goberno de 28 de xuño de 2016):

Exame
escrito sobre os contidos teórico-prácticos da materia (100%).

OBSERVACIÓNS
ADICIONAIS:

Para
o alumnado asistente (opción A):

1.
Para superar a materia é necesario obter unha puntuación do 50% do peso de cada
unha das partes obxecto de avaliación (portafolios e exame escrito).

2.
O portafolios presentarase antes da data do exame oficial (para presentarse ao
exame é condición indispensable ter presentado o portafolios).

Para
todo o alumnado (opcións A e B):

1.
A convocatoria de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a convocatoria
de xaneiro. 

2.
Segundo establecen as "Normas de avaliación, revisión e reclamación das
cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (aprobada o
19/12/2013 e modificada o 30/04/2014) no Art. 21.2: Considerarase como “Non
presentado” (NP) a aquel estudante que, estando matriculado na materia, non
concorra ás distintas actividades de avaliación que se establecen para o curso
académico. 

Así,
será cualificado como “Non presentado” cando:

a)
Non complete o proceso de avaliación continua, nas condicións que figure na
guía docentes, ou 

b)
Non se presente á proba do período oficial de avaliación. 

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes