Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 Asignaturas
  Política e lexislación socioeducativa
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Estamateria está deseñada para que o alumnado poida coñecer a estructura da administración educativa, tanto no plano estatal como autonómico, así como os órganos de deción política relacionados con ambas administracións e os conceptos básicos sobre a lexislación educativa actual sobre os que se rexen.o alumnado BM2
A6 Dominar o marco lexislativo que regula o funcionamento das diversas institucións e adoptar un marco teórico de referencia que ampare os criterios de selección dos diferentes instrumentos e estratexias de diagnóstico, intervención e avaliación. AP6
Deseñar, implementar e avaliar prácticas educativas, programas e servizos que dean resposta ás necesidades das persoas, organizacións e colectivos específicos, promovendo a presenza, participación e éxito de todo o alumnado en contornos educativos e sociolaborais. AP2
Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares BM12
Aprender a aprender BM1
BM2
Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita BM9
Traballar de forma colaborativa BM11
Comprender a necesidade de incorporar o enfoque de xénero e deseñar propostas de orientación profesional que integren esta dimensión BM8
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma AP11
BM12
CM1
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común CM1
CM4
CM6
CM7
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse AP8
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida BM3
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes