Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
3 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Educación Física
 Asignaturas
  Didáctica. currículo e organización escolar
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A4 A5 C4 C6 Para avaliar o portafolios teranse en conta aspectos ligados á estrutura e contido deste.
a) Estrutura: presentación, organización do contido, claridade expositiva e seguimento de normas de citación-referenciación.
b) Contido: comprensión de ideas básicas, dominio conceptual, uso das fontes traballadas no tratamento dos contidos ao longo do cuadrimestre así coma outras de interese e a adecuada xestión das mesmas.

* Serán proporcionados criterios detallados no momento de entrega do traballo.
* A cualificación final deste traballo poderá ser diferente para cada integrante do pequeno grupo. Unha parte da puntuación respostará ao traballo que se realice de modo grupal; e outra, ás entradas individuais do diario.
* Ademais, para matizar a cualificación do portafolios valorarase o traballo realizado polo alumnado a nivel de pequeno grupo ao longo de todo o curso.
70
Proba mixta A1 A5 A9 C4 C6 A proba mixta consistirá en dar resposta a varias cuestións que implicarán un tratamento global e integrado dos contidos abordados ao longo da materia. 30
 
Observacións avaliación
 1. Nas presentacións orais
  ou escritas deberase atender a criterios de integridade académica (xestión
  adecuada de referencias bibliográficas e información de terceiras persoas);
  ademais procurarase o uso dunha linguaxe non discriminatoria.
 2. O mestrado ten carácter
  presencial polo que a asistencia ás sesións non poderá ser inferior ao 80% das
  horas.
 3. O alumnado con
  recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de
  asistencia, que faga uso de dita dispensa, deberá entregar as actividades e o
  portafolios no mesmo tempo e forma que o resto do alumnado e resolvelas de modo
  individual.
 4. Se un/unha alumno/a cuxa
  asistencia é regular non acude á clase o día de realización dalgunha
  actividade, deberá desenvolvela e entregala individualmente.  Esta
  incorporarase tamén ao portafolios.
 5. O portafolios
  entregarase na data que se indique ao inicio do curso. Para presentarse ao
  exame é condición indispensable ter presentado o portafolios e as actividades
  de síntese das lecturas.
 6. Coa fin de facilitar a xestión
  da materia e o seguimento do alumnado será obrigatoria -antes da segunda semana
  lectiva- a actualización do perfil persoal da plataforma Moodle,
  insertando unha foto actual.
 7. Para superar a materia é
  necesario obter unha puntuación mínima do 50% do peso de cada unha das partes
  obxecto de avaliación ("portafolios do alumno" e "proba
  mixta").
 8. Dado que á materia é
  impartida por diferentes docentes, poderán existir variacións intergrupais no
  formato do exame final, no tipo de actividades de aula e na orde de
  presentación de contidos.
 9. Na 2ª
  oportunidade, os criterios de avaliación serán os mesmos que os propostos para
  a 1ª convocatoria.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes