Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
4 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Sector Servizos
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
  AJ2 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos.
  AJ3 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos.
  AJ4 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
  AJ5 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes.
  AJ6 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
  AJ7 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
  AJ8 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes.
  AJ9 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  AJ10 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  AJ11 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
  AJ12 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
  AJ13 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor alternativas e solucións.
  AJ14 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
  AJ15 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
TypeB Code  
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CC2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CC3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CC4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CC5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CC6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CC7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CC8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes