Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Primaria
 Subjects
  Practicum II
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Practicum II Code 652G02034
Study programme
Grao en Educación Primaria
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 36
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites Para matricularse no Practicum II é necesario ter superados 120 créditos e mais o Practicum I
Department Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinador
Duran Bouza, Montserrat
E-mail
montserrat.duran.bouza@udc.es
Lecturers
Arufe Giraldez, Victor
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Carballal Miñan, Patricia
Carretero García, Miriam
Chao Fernández, Aurelio
Duran Bouza, Montserrat
Gabriel Fernandez, Narciso de
Garcia Barros, Susana
Lorenzo Castiñeiras, Juan J.
Losada Puente, Luisa
Magdalena Vidal, Maria Victoria
Naya Riveiro, Maria Cristina
Pardo de Neyra Fernández-Couso, Xulio
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodicio Garcia, Maria Luisa
Rodríguez Llorente, Carolina
Rosa Napal, Francisco César
Santamaría Recio, María Celina
Suarez Brandariz, Roberto
Torre Fernandez, Enrique de la
Vieites Lestón, Tania
E-mail
v.arufe@udc.es
anxela.bugallo@udc.es
patricia.carballal@udc.es
miriam.carretero@udc.es
aurelio.chao@udc.es
montserrat.duran.bouza@udc.es
narciso.de.gabriel@udc.es
susana.gbarros@udc.es
j.lorenzo.castineiras@udc.es
luisa.losada@udc.es
victoria.magdalena@udc.es
cristina.naya@udc.es
xulio.pardodeneyra@udc.es
juan.rivadulla@udc.es
m.rodicio@udc.es
carolina.rodriguez.llorente@udc.es
francisco.rnapal@udc.es
celina.santamaria@udc.es
r.sbrandariz@udc.es
enrique.torref@udc.es
t.vieites@udc.es
Web http://www.educacion.udc.es/index.php?pagina=practicum
General description CORREO-E: practicum.educacion@udc.es CRÉDITOS E PRESENCIALIDADE Dos 36 créditos da materia (900 horas), o 48,8% son de carácter presencial (440 horas) e o 51,2% de carácter non-presencial ou de traballo autónomo (460 horas). Das 440 horas de carácter presencial, 420 horas desenvolveranse nas institucións colaboradoras (30 horas semanais), e as 20 horas restantes dedicaranse a sesións informativas e formativas, así coma a titorías na Facultade. O Practicum II constitúe a única materia a cursar no primeiro cuadrimestre do cuarto curso. CONTEXTUALIZACIÓN No curso 2009/10 iniciabamos o proceso de implantación duns novos plans de estudo acordes cos requirimentos do Espazo Europeo de Educación Superior, posto en marcha no ano 1999 coa Declaración de Bolonia. Esta declaración salientaba a importancia de reforzar o trinomio investigación-innovación-educación, para o que se propoñía como un fin básico mellorar a formación nos contextos das diferentes prácticas profesionais que a nosa lexislación recolle do seguinte xeito: “Os títulos de grao teñen como finalidade a obtención por parte do alumnado dunha formación xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional” (art. 9.1), de tal maneira que considera a posibilidade de establecer prácticas externas que virían “reforzar o compromiso coa empregabilidade dos futuros graduados e graduadas, enriquecer a formación… [e] proporcionar un coñecemento máis profundo acerca das competencias que necesitará” (preámbulo do RD 1393/2007, de 29 de outubro, de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais). O propósito central da materia denominada Practicum non será só poñer en relación a formación adquirida cos diferentes contextos profesionais propios da educación do século XXI, para facilitar que o estudantado tome conciencia dos aspectos básicos das prácticas profesionais. Tamén se lle asignará un papel chave na formulación de problemas e cuestións importantes necesarias á hora da investigación, co obxecto de situar a práctica profesional no centro da formación e como elemento para ter en conta na organización do currículo. Trátase de que a reflexión sobre a práctica converta esa experiencia en fonte de aprendizaxe, incremente a capacidade de aprender con autonomía e potencie a aprendizaxe reflexiva para avanzar na construción do propio coñecemento, tomar decisións, innovar, buscar recursos e traballar en rede, competencias básicas para as novas titulacións de grao que responden ás esixencias da educación do século XXI.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes