Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Primaria
 Subjects
  Practicum II
   Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer a organización dos centros en que se imparte educacion primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento A5
A68
Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro, aplicando un pensamento crítico, lóxico e creativo A64
B1
B3
B15
B18
C7
Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde e sobre a práctica A9
A65
B17
C4
Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro A17
A66
B25
C3
C8
Deseñar e planificar unidades didácticas e proxectos de aprendizaxe que atendan ás singularidades educativas do alumnado, á igualdade de xénero , á equidade e ao respecto dos dereitos humanos e do medio A15
A16
A17
A18
B4
B5
B14
B16
B18
Adquirir coñecemento practico da aula e da xestión de recursos, espazos, tempos e agrupamentos A11
A61
Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula demostrando as destrezas necesarias para favorecer un clima de aprendizaxe e convivencia A11
A62
A67
B7
Desenvolver destrezas e estratexias de seguimento e xestión do proceso de ensino e aprendizaxe en contextos de diversidade A15
A63
B2
Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social, e desenvolver habilidades de traballo colaborativo e autónomo A20
A22
A68
B4
B5
Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro, aplicando un pensamento crítico, lóxico e creativo A64
B1
B3
B15
B18
B21
B22
B23
C7
Comportarse con ética e responsabilidade social como profesional dun centro educativo B6
B7
Saber elaborar discursos coherentes e organizados, así como expoñer ideas de forma oral e por escrito B7
B8
B9
B24
C1
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes