Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias de la Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Logopedia
 Asignaturas
  Análise de datos
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A5= Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia. A8= Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico. A10= Realizar a avaliación das alteracións da linguaxe nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas. A9= Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación. A11= Redactar un informe de avaliación logopédica. A12= Realizar unha avaliación tras a intervención. A22= Saber deseñar, programar e avaliar a actuación logopédica. A23= Coñecer, aplicar e valorar criticamente as técnicas pedagóxicas, así como os recursos metodolóxicos e didácticos para o ensino da linguaxe. A26= Adquirir un coñecemento práctico para a avaliación logopédica. A31= Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións. A32= Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación. A5
A8
A9
A10
A11
A12
A22
A23
A26
A31
A32
B1= Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional. B2= Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. B7= Capacidade de análise e síntese. B8= Capacidade de observar e de escoitar de forma activa. B9= Capacidade de organizar e planificar. B11= Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B12= Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo. B13= Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información. B16= Resolver problemas de forma efectiva. B17= Saber expresarse en público. B19= Ter compromiso ético. B20= Ter iniciativa e espírito emprendedor. B21= Tomar decisións con autonomía e responsabilidade. B22= Traballar de forma autónoma con iniciativa. B23= Traballar de forma colaborativa. B24= Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar B1
B2
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B16
B17
B19
B20
B21
B22
B23
B24
C1= Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C2= Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C3= Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C6= Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C8= Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C1
C2
C3
C6
C8
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes