Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
 Asignaturas
  Valoración e intervención en Xerontoloxía
   Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. O traballo en equipo en Xerontoloxía 1.1. Introdución
1.2 Interdisciplinariedad e multidisciplinariedad
1.3 Equipo de Intervención xerontolóxica
1.4 Plan xeral de intervención
1.5 Equipos segundo o ámbito de intervención
1.6. Intervención con familias
1.7. Apoio Xerontolóxico a Domicilio
1.8 Bibliografía básica recomendada
TEMA 2. Competencias dos distintos profesionais 2.1. Introdución
2.2. Papel dos distintos profesionais na atención xerontolóxica
2.3. Médico
2.4. Psicólogo clínico
2.5. Enfermeira
2.6. Terapeuta ocupacional
2.7. Fisioterapeuta
2.8. Logopeda
2.9. Traballador social
2.10. Sociólogo
2.11. Psicopedagogo
2.12. Bibliografía básica
TEMA 3. Discapacidade e Dependencia 3.1. Introdución e bases conceptuais
3.2. Discapacidades, deficiencias e estado de saúde
3.3. Dependencia: Valoración e gradación
3.4. Clasificacións Internacionais
3.5. Bibliografía
TEMA 4. Lei da Promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia 4.1. Antecedentes e situación actual
4.2. Financiamento e proceso de implantación
4.3. Competencias da Administración Autónoma e Entidades Locais
4.4. Equipos de Valoración
4.5. Valoración da Dependencia dentro do Sistema Nacional da Dependencia
4.6. Bibliografía recomendada
TEMA 5: Valoración do paciente ancián 5.1. Historia Clínica
5.2. Valoración Xerontolóxica Integral
5.3. Grandes síndromes xerontolóxicas
5.4 Os instrumentos de valoración e as súas características
5.5. Detección precoz da deterioración
5.6. Valoración Clínica
5.7. Valoración Funcional
5.8. Valoración Cognitiva
5.9. Valoración Afectiva
5.10. Valoración Social e ambiental
TEMA 6: Actividades da Vida Diaria 6.1. Conceptos e características
6.2. Metodoloxía na elaboración de escalas ou procedementos de valoración funcional
6.3. Función e valoración funcional
6.4. Actividades básicas, instrumentais e avanzadas da vida diaria
6.5. Bibliografía
TEMA 7: Actividades básicas da vida diaria 7.1. Principais instrumentos de valoración
7.2. Índice de Barthel
7.3. Índice de Katz
7.4. Escala de Incapacidade Física da Cruz Vermella
7.5. Avaliación de autocuidado de Kenny
7.6. Escala de Klein- Bell
7.7. Escala Pulses para a Valoración Funcional
7.8. Subescala OARS- AVD
7.9. Escala de Observación de AVD de Montorio
7.10. Bibliografía
TEMA 8: Actividades Instrumentais da Vida 8.1. Actividades Avanzadas da Vida Diaria
8.2. Principais instrumentos de valoración
8.3. Escala de Saúde Funcional de Rosow e Breslau
8.4. Escala Física de AAVD de Siu e Reuben
8.5 Bibliografía
TEMA 9: Escalas mixtas para a valoración da capacidade funcional 9.1. Escala de Demencia de Blessed
9.2. Escala de avaliación rápida da incapacidade ( RDRS-2).
9.3. Escala Bayer ( B-ADL)
9.4. Escala de Vida Funcional de Sanro
9.5. Huntington´ s Disease
9.6. Activities of Daily Living
9.7. Bibliografía
TEMA 10: Valoración psíquica: cognición, conduta e afectividade 10.1. Obxectivos da valoración cognitiva
10.2. Historia clínica e peculiaridades da exploración
10.3. Pautas no procedemento de exploración
10.4. Funcións cognitivas a explorar e modos de exploración
10.5. Bibliografía
TEMA 11: Principais instrumentos de avaliación cognoscitiva 11.1. Test cognitivo de Crichton.
11.2. Cuestionario abreviado sobre o estado mental de Pfeiffer.
11.3. Test do reloxo de Shulman.
11.4. Mini Mental State de Folstein.
11.5. Mini Exame Cognoscitivo de Lobo.
11.6. Global Deterioration Scale ( GDS) de Reisberg.
11.7. Escala de Blessed, Tomlinson e Roth.
11.8 Clinical Dementia Rating. Functional Assessment Staging ( FAST).
11.9. Bibliografía
TEMA 12: Avaliación dos síntomas psicolóxicos e conductuais 12.1. Inventario Neuropsiquiátrico ( NPI)
12.2. Escala NPI- Nursing Home
12.3. Escala de Valoración de Patoloxía Conductual na Enfermidade de Alzheimer ( Behave- AD)
12.4. Subescala non cognitiva da Escala de Valoración da Enfermidade de Alzheimer (ADAS-non cognitivo)
12.5. Escala de puntuación psiquiátrica breve ( BPRS)
12.6. Inventario de Axitación de Cohen- Mansfield
12.7. Inventario do comportamento frontal
12.8. Bibliografía
TEMA 13: Valoración afectiva do ancián 13.1. Modo de proceder na valoración do estado psicoafectivo
13.2. Instrumentos de medición
13.3. Escala de Valoración de Hamilton para a ansiedade
13.4. Inventario de ansiedade de Beck
13.5. Escala de Depresión e Ansiedade de Goldberg
13.6. Escala de Depresión Xeriátrica de Yesavage
13.7. Bibliografía
TEMA 14: Valoración nutricional 14.1. Introdución
14.2. Necesidades nutricionais
14.3. Valoración do estado nutricional
14.4. Patoloxías relacionadas coa malnutrición
14.5 Bibliografía básica recomendada
TEMA 15: Prevención da enfermidade e a discapacidade 15.1. Introdución
15.2. Exames de saúde
15.3. Hipertensión arterial
15.4. Obesidade e trastornos das lipoproteínas
15.5. Actividade física
15.6. Abuso e dependencia de substancias: Alcol e tabaco
15.7. Prevención da fraxilidade, accidentes e iatrogenia
15.8. Bibliografía
TEMA 16: Valoración e Intervención Social 16.1. Introdución
16.2. Principais instrumentos de valoración
16.3. Escala Xixón
16.4. Escala de Recursos Sociais ( OARS)
16.5. Coidadores familiares de persoas con dependencia
16.6. Programas de intervención dirixidos a coidadores familiares
16.7 Valoración da sobrecarga asistencial
16.8. Malos tratos e persoas maiores
16.9. Bibliografía
TEMA 17: Calidade de Vida 17.1 Introdución e conceptos
17.2 Calidade de vida relacionada coa saúde ( CVRS)
17.3 Dimensións
17,4 Calidade de Vida e persoas maiores
17.5. Instrumentos de medición
17.6 Contidos e dimensións da calidade de vida
17.7. Perfil de saúde de Nottingham
17.8. Sickness Impact Profile
17.9. Bibliografía recomendada
TEMA 18: Axudas técnicas e contorna 18.1. Indicacións e contraindicacións
18.2. Clasificación das axudas técnicas
18.3. Adecuación da contorna
18.4. Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas da CC. AA. Galega
18.5. Bibliografía recomendada
Nota: Este tema podería impartirse nun Centro de Atención a Persoas Maiores a fin de observar in situ os aspectos específicos do tema.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes