Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
 Subjects
  Non-pharmacological intervention in dementias
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 B1 B2 B3 Valorarase a asistencia e a participación en clase 5
Critical bibliographical A6 B5 C1 C2 Análise crítica artigos científicos 20
Supervised projects A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 De revisión bibliográfica 20
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5 55
 
Assessment comments
TRABALLOS TUTELADOS:
- Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte.
- Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título.
- No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Máster cursado.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes