Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
 Study programme competences


TypeA Code  
  Research guided
  AR1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
  AR2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
  AR3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
  AR4 Obter un substrato teórico suficiente para comprender o entorno clínico de aplicación das técnicas de investigación.
  AR5 Adquirir o coñecemento da realidade investigadora nun ámbito concreto das ciencias da saúde.
TypeB Code  
  Compound
  BC1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
  BC2 Fluidez e propiedade na comunicación científica oral e escrita.
  BC3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
  BC4 Capacidade de análise e de síntese.
  BC5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
  BC6 Capacidade para traballar de forma colaborativa en equipos multi e interdisciplinar.
  BC7 Capacidade de establecer unha relación de empatía cos suxeitos implicados no desenvolvemento da actividade investigadora.
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CC2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CC3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CC4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CC5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CC6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CC7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CC8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes