Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Xeriatría
   Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral A clase maxistral é tamén coñecida como "conferencia", "método expositivo" ou "lección maxistral". Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Permite adquirir as competencias específicas referenciadas nesta materia.
Estudo de casos Metodoloxía na cal o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. Neste contexto o alumno adquirirá a habilidade necesaria para realizar a valoración do paciente xeriátrico cos principais instrumentos ao uso.

Permite adquirir as competencias específicas referenciadas nesta materia.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe do "como facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Permite adquirir as competencias xenéricas referenciadas nesta materia.
Saídas de campo Actividades desenvolvidas nun contexto externo á contorna académica universitaria (empresas, institucións, organismos, monumentos, etc.) relacionadas co ámbito de estudo da materia. Estas actividades céntranse no desenvolvemento de capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, a recolleita de información, o desenvolvemento de produtos (bosquexos, deseños, etc.), etc. Esta actividade será realizada en grupos reducidos nun centro de atención a persoas maiores.

Permite adquirir competencias xenéricas referenciadas nesta materia.
Proba de resposta múltiple Consistirá nun exame tipo test, que constará de corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ex; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será (30x1)-(4*0,33)=28,68>26.
Seguindo a táboa de equivalencias, a puntuación do exame será a seguinte:
Correctas 1-5 6-10 11-15 16-20 21-26 27-30 31-35 36-40
Nota 0,2-1,0 1,2-1,9 2,1-2,9 3,1-3,8 4,0-5,0 5,4- 6,4 6,8-8,2 8,6-10
Así no tramo de 1 a 26 respostas correctas, cada resposta correcta computa 0,19 puntos e no tramo de 27 a 40 respostas correctas, cada unha computa 0,36 puntos.
Posteriormente, a nota do exame pondérase ao 65% da puntuación total da materia. Polo tanto, se un 10 no exame implica un 6,5 na avaliación final, unha nota de exame de 7,2 implicaría 4,7 puntos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes