Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Subjects
  Occupational Therapy for Personal Autonomy in Older People
   Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before
Historical Review and Documentation in Occupational Therapy/653G01108
Occupational Science and Foundations of Occupational Therapy/653G01109
Work Placement I/653G01110
Occupational Therapy for Personal Autonomy in Children and Adolescents/653G01207
Work Placement II/653G01210
Work Placement III/653G01211
Rehabilatition of Adults with Physical Disabilities/653G01302
Occupational Therapy for personal autonomy in adults with physical disabilities/653G01303
Work Placement IV/653G01304
Occupational Therapy for Personal Autonomy in Adults with Mental Health Disorders/653G01306
Work Placement V/653G01307

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Geriatrics/653G01309
Work Placement VI/653G01311

Subjects that continue the syllabus
Case Studies in Occupational Therapy/653G01403
Terapia Ocupacional para a autonomía personal na Comunidade/653G01406

Other comments

1.- Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)", os traballos documentais que se realicen nesta materia:

a.- Na súa maioría, solicitaranse en formato virtual e soporte informático.
b.- De realizarse en papel:
- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.

2.- A profesora responsable da materia resérvase a posibilidade de realizar algún cambio na avaliación ou noutros aspectos, que serán notificados ao estudantado coa suficiente antelación.

3.- Durante o período lectivo da materia, e sen que supoña unha alteración na asistencia do alumnado a outras actividades académicas, poderán programarse seminarios ou obradoiros de carácter optativo para afondar en certos contidos e técnicas moi específicas que complementarán o desenvolvemento da materia.

4.- A docente responsable da materia aplicará a correspondente normativa da UDC ante a detección de calquera tentativa de plaxio motivada por un/unha estudante da materia no desenvolvemento dos seus traballos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes