Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Estancias Prácticas VII
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias Prácticas VII Código 653G01404
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Cuarto Obrigatoria 22
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Pousada Garcia, Thais
Correo electrónico
thais.pousada.garcia@udc.es
Profesorado
Alonso Cadavid, Andrea
Cabarcos Dopico, Vicente
Calvo Leira, María Pilar
Canosa Domínguez, Nereida María
Cortés Cabeza, Inés
Darriba Fraga, María José
Díaz Romero, Paula
Fernández Barreiro, Jorge Juan
Gándara Gafo, Berta
García Gonzalo, Nuria
Garcia Pinto, Maria del Carmen
Germán Abad, Tatiana
Hervás Del Valle, María Carmen
López Rodríguez, Lorena
Luaces Gudin, Rufino David
Mansilla Barreiro, Barbara
Marante Moar, María Pilar
Mendoza Barrán, Ana
Pousada Garcia, Thais
Rama Fandiño, José Antonio
Romeu Cés, Tania
Ruiz Virumbrales, Jorge
Talavera Valverde, Miguel Angel
Trillo Costa, Javier
Vázquez Otero, Alba María
Viqueira Rodriguez, Elena Maria
Vizcaíno Cela, Mírian
Correo electrónico
andrea.alonso@udc.es
v.cabarcosd@udc.es
m.calvo.leira@udc.es
nereida.canosa@udc.es
ines.cortes@udc.es
maria.darriba@udc.es
paula.diaz.romero@udc.es
j.fbarreiro@udc.es
berta.gandara.gafo@udc.es
nuria.garcia.gonzalo@udc.es
carmen.garcia.pinto@udc.es
tatiana.german.abad@udc.es
carmen.hervas@udc.es
lorena.lopez.rodriguez@udc.es
david.luaces.gudin@udc.es
barbara.mansilla.barreiro@udc.es
p.marante@udc.es
ana.mendozab@udc.es
thais.pousada.garcia@udc.es
jose.rama.fandino@udc.es
tania.romeu.ces@udc.es
jorge.ruiz@udc.es
miguel.angel.talavera.valverde@udc.es
javier.tcosta@udc.es
alba.vazquez.otero@udc.es
e.viqueira@udc.es
mirian.vizcaino@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura pretende el desarrollo de competencias que permitan al alumnado comprender y aplicar los conocimientos de Terapia Ocupacional durante el desarrollo completo del proceso, desarróllandose las mismas a través de una práctica independiente supervisada. Descriptor: Estancias prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional, trabajando adecuadamente en equipo y desarrollando las funciones y destrezas propias de este profesional en diferentes entornos, centros, hospitales, instituciones y grupos sociales y poblacionales.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos No caso de supresión das prácticas clínicas/comunitarias. 1. Para estudantes que realizaron a totalidade dos créditos prácticos: sen modificacións. 2. Para estudantes que superaron o 50% das horas de prácticas: avaliación das prácticas clínicas/comunitarias realizadas; estudo de 3 casos; portafolios do/a alumno/a e recensión bibliográfica. 3. Para estudantes que NON superaron o 50% das horas de prácticas: o mesmo que consta no apartado anterior (2), máis a defensa oral dun caso ante tribunal. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen - Estudo de casos; portafolios do/a alumno/a e recensión bibliográfica. *Metodoloxías docentes que se modifican - Prácticas clínicas/comunitarias. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Ferramenta Temporalización Moodle Semanal: Actualización dos contidos e información da materia. TEAMS Realización de titorías e reunións informativas. Email Continua. Atención persoalizada ós estudantes e titorización para a realización dos traballos STREAM Semanal. Plataforma na que se colgarán as reunións gravadas. 4. Modificacións na avaliación Tal como consta na guía orixinal e que se repite a continuación: Metodoloxía Peso na cualificación Descrición Prácticas clínicas/comunitarias 60% Prácticas clínicas e comunitarias Valorarase: a puntualidade, a asistencia, a responsabilidade, a iniciativa, o interese, a actitude ante as normas, a relación cos/coas usuarios/as, a relación co equipo de profesionais, a integración e a aplicación de conceptos teóricos-prácticos adquiridos previamente, as destrezas e os coñecementos adquiridos. As ausencias xustificadas ás prácticas clínicas/comunitarias deberán ser comunicadas previamente ó centro conveniado, así como á coordinadora da materia e á coordinadora do título mediante e-mail. Estudo de Casos 20% Valorarase, ademais dos coñecementos adquiridos, a capacidade de expresión escrita do alumnado (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a integración de conceptos e a capacidade de resolución de problemas. Portafolios do/a alumno/a 15% Valorarase, ademais dos coñecementos adquiridos, a capacidade de expresión escrita do/a alumno/a (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a integración de conceptos, o razoamento ocupacional e a capacidade crítica e reflexiva. Recensión bibliográfica 5% Valorarase a comprensión e análise crítica dun texto relevante para a práctica profesional *Observacións de avaliación: Para o estudantado que non completou o 50% das horas de prácticas, aplicarase ademais a seguinte avaliación: - Prácticas externas aprobadas: Defensa oral dun caso ante tribunal composto por 3 docentes terapeutas ocupacionais (responsable da materia, coordinadora do título e decana do Centro). Esta avaliación terá un carácter APTO/A ou NON APTO/A. Se apto/a, respectarase a nota íntegra obtida nas prácticas externas e esa será a nota final do/a estudante. Se NON APTO/A, farase a media aritmética entre ámbalas notas (prácticas externas e tribunal). - Prácticas externas suspensas: Defensa oral dun caso ante tribunal composto por 3 docentes terapeutas ocupacionais (responsable da materia, coordinadora do título e decana do Centro). Cando a nota global obtida nas prácticas externas for inferior a 5 (suspenso/a), a avaliación do tribunal será exhaustiva e terá un valor entre 0 e 5. A nota final da materia será a media aritmética obtida en ámbalas avaliacións, é dicir, prácticas externas e tribunal avaliador. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía - Non se contemplan modificacións na bibliografía recomendada.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes