Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Subjects
  Teaching Processes, Group Dynamics and Interventions in Occupational Therapy
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Workshop A3 A4 A5 A6 A7 A8 A12 A13 A15 A17 A19 A20 A29 B1 B2 B3 B5 B7 B9 B11 B16 B23 B24 B28 B29 B36 B37 C3 C6 C7 C8 Capacidade resolutiva e de síntesis. 10
Guest lecture / keynote speech A3 A5 A6 A7 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A19 A20 A34 B1 B3 B5 B7 B8 B11 B12 B13 B14 B15 B17 B25 B29 B30 B36 B37 C3 C6 C7 C8 Proba mixta 30
Collaborative learning A2 A1 A3 A5 A6 A7 A10 A12 A13 A15 A17 A19 A20 A23 A31 A34 B1 B3 B7 B11 B17 B19 B25 B29 B32 B33 B36 B37 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Traballo grupal 30
Oral presentation A3 A4 A5 A6 A7 A10 A12 A13 A15 A17 A19 A20 A34 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B13 B14 B17 B18 B24 B26 B27 B29 B31 B35 B36 B37 C1 C3 C6 C7 C8 Comunicación e estructura. 10
Supervised projects A3 A4 A7 A8 A10 A12 A13 A15 A17 A19 A20 A29 A34 B1 B3 B5 B8 B13 B23 B24 B25 B28 B29 B36 B37 C3 C6 C7 C8 Aprendizaxe autónomo e práctico. 20
 
Assessment comments

Os aspectos e criterios que se terán en consideración ao avaliar as actividades que se farán ao redor de dita metodoloxía son a asistencia, participación e compromiso individual e grupal, coherencia dos contidos abordados, coñecementos demostrados nos exames teóricos e prácticos e competencias referidas para esta materia.

O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional Sistema de cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable)

Elaboración dunha unidade didáctica aplicada aos coñecementos propios da Terapia Ocupacional e presentación oral.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes