Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Relacións Laborais (C)
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Diplomado en Relacións Laborais
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñecer o marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
  A2 Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais.
  A3 Coñecer todo o concernente ao marco da Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
  A4 Coñecedor da psicoloxía do traballo e as técnicas de negociación.
  A5 Amplamente capacitado para a auditoría sociolaboral.
  A6 Coñecedor da Socioloxía do traballo e Técnicas de Investigación Social.
  A7 Asesoramento e xestión en materia de Seguridade Social, Asistencia Social e protección social complementaria.
  A8 Capacidade de representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais.
  A9 Capacidade para asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
  A10 Capacidade de transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
  A11 Asesor de organizacións sindicais e empresariais.
  A12 Capacidade para comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais.
  A13 Capacidade para a dirección e xestión de recursos humanos.
  A14 Capacidade para a organización e dirección de empresas.
  A15 Capacidade para aplicar técnicas e tomar decisións en materia de xestión de recursos humanos.
  A16 Capacidade para dirixir grupos de persoas.
  A17 Capacidade para participar na elaboración e deseño de estratexias organizativas.
  A18 Capacidade para realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais.
  A19 Capacidade para seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
  A20 Coñecedor da Economía e do mercado de traballo.
  A21 Coñecedor das políticas sociolaborais.
  A22 Capacidade para elaborar, implementar e avaliar estratexias territoriais de promoción socioeconómica e inserción laboral.
  A23 Capacidade para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos ao mercado de traballo.
  A24 Capacidade de transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
  A25 Capacidade de planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais.
  A26 Coñecedor da teoría e do sistema de relacións laborais.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Resolución de problemas.
  B2 Comunicación oral e escrita na lingua nativa.
  B3 Toma de decisións.
  B4 Capacidade de análise e síntese.
  B5 Compromiso ético.
  B6 Habilidades nas relacións interpersoais.
  B7 Razoamento crítico.
  B8 Traballo en equipos.
  B9 Motivación pola calidade.
  B10 Adaptación a novas situacións.
  B11 Aprendizaxe autónoma.
  B12 Capacidade de organización e planificación.
  B13 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
  B14 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar.
  B15 Sensibilidade cara temas medioambientais.
  B16 Creatividade.
  B17 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
  B18 Aplicar os coñecementos á práctica.
  B19 Iniciativa e espírito emprendedor.
  B20 Liderado.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C3 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes