Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Asignaturas
  Economía e Organización de empresa
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A10 A13 A21 B1 B5 B6 B12 B13 B23 B24 B25 C4 C5 A avaliación desta metodoloxía levarase a cabo na proba de resposta múltiple. 0
Solución de problemas A10 A13 A21 A33 B1 B4 B5 B6 B12 B13 B14 B15 B23 B24 B25 B27 B28 C3 C6 A corrección e defensa dos exercicios propostos para as clases prácticas, será levada a cabo polos alumnos.
Os boletíns de problemas entregaranse aos estudantes que deben ser presentados para avaliación nas datas indicadas polos profesores durante o semestre. Serán feitos tests teórico prácticos durante o curso, con un formato similar o examen final.
20
Traballos tutelados A10 A13 A21 A33 A34 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B10 B12 B13 B15 B23 B24 B27 B28 C1 C3 C4 C5 C6 O traballo puntuará un máximo do 30% da nota final. Esta porcentaxe componse de dúas partes:
. 10% o propio traballo e,
. 20% a defensa e explicación detallada deste.
30
Proba mixta A10 A13 B1 B14 B25 Levarase a cabo na data determinada oficialmente no calendario de exames da EUAT (nas dúas oportunidades de exame: Xuño e Xullo).
Constará de duas partes e cada parte terá un peso de 50% da nota da proba.:

A primeira parte consta de problemas para a súa resolución práctica. NOTA MÍNIMA PARA COMPUTAR Á HORA DE CALCULAR A NOTA FINAL FINAL: 4.

A segunda parte será un test con 20 preguntas de resposta unica. NOTA MÍNIMA PARA COMPUTAR Á HORA DE CALCULAR A NOTA FINAL FINAL: 4.
Cada resposta correcta vale 0.5 puntos, as preguntas que non respondades non puntúan e as repostas erróneas restan 0.17. Posteriormente farase a ponderación 50%-50%
50
 
Observacións avaliación

É de aplicación a
normativa de evaluacións, revisión e reclamación das calificacións dos estudos
de grado e mestrado universitario, de la UDC (30/04/14):

 • Os alumnos
  coñeceran as cualificacións dos traballos antes da realización do exame
  (Xuño ou Xullo).
 • Os
  criterios de avaliación e cualificación son, exactamente, iguales nas dúas
  oportunidades de exame (Xuño e Xullo).
 • Os alumnos
  que se matriculen a “tempo parcial” ou "dispensa académica" deberán comunicálo o profesor.
 • As guías
  para a realización dos traballos tutelados ou de calquera outra práctica
  ou exercicio proposto polo profesor estarán colgadas na plataforma Moodle,
  coa suficiente antelación.
 • Calquera
  información, aviso ós alumnos,… colgarase nesta plataforma. Enviarase un
  e-mail notificándoo.
 • É
  altamente recomendable a asistencia a clase e o seguimento de todas as
  actividades programadas na materia.
 • Na defensa
  oral do traballo tutelado, participarán tódolos compoñentes do grupo
  responsable da súa elaboración.
 • Para
  aqueles alumnos que cumpran os requisitos esixidos para o acceso á proba
  adiantada, o criterio de avaliación será un 50% -50%
 • Se o alumno participa en máis do 20% dos traballos e/ou casos prácticos encargados, sen acadar o cinco, estará "suspenso" na acta da asignatura ainda que non se presente ao exame. Este sistema de avaliación mantense en ambas as dúas oportunidades de exame (xuño e xullo).
 • Recorde que está prohibido acceder ao exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información. Recorde que calquera alumno sorprendido realizando exames, traballos,... mediante  procedimentos fraudulentos se lle asignará unha nota de cero na convocatoria (xuño y xullo).

É responsabilidade do alumno consultar a dirección de e-mail ca UDC lle
asigne.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes