Guía DocenteCurso
Facultade de Humanidades e Documentación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Información e Documentación
 Asignaturas
  Estatística
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario A2 A4 Resolución de problemas propostos polo profesor por grupos de alumnos. 10
Proba obxectiva A2 A4 A5 A8 B6 Consistirá nun exame de preguntas a desenvolver así como preguntas con respostas múltiples de 2 horas de duración. 70
Prácticas a través de TIC A2 A4 A5 A8 B6 C2 Traballo en grupos nos que se desenvolverán supostos prácticos mediante o uso dun paquete estatístico. 10
Proba de resposta múltiple A1 Proba curta ó longo do cuatrimestre nas que se avaliará a progresión do alumno. 10
 
Observacións avaliación

Primeira oportunidade:

O exame final da materia incluirá preguntas teóricas e prácticas de opción múltiple, aínda que tamén poderá darse a posibilidade da inclusión de preguntas de resposta desenvolvida e problemas (70%). Os aspectos e criterios que se terán en consideración a avaliar actividades das Prácticas a través da TIC e seminarios son a asistencia, participación e compromiso individual e grupal, coherencia dos contidos abordados, coñecementos demostrados e competencias referidaspara esta materia. O sistema de calificacións expresarase mediante calificaciónnumérica dacordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003do 5 de septembro (BOE 18 de septembro), polo que se establece o sistemaeuropeo de créditos e o sistema de calificacións nas titulaciónsuniversitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.Sistema de calificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable).

Segunda oportunidade:

A avaliación farase seguindo o mesmo procedemento que na primeira oportunidade.

Aqueles estudantes que teñan algún tipo de excepcionalidade para asistir a clase legalmente outorgada deben falar co profesor ao comezo do curso para establecer as correspondentes titorías e sistemas de avaliación.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes