Teaching GuideTerm
Higher Polytechnic University College
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
 Subjects
  Logistics, Distribution and Maritime Transport
   Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Traballos tutelados. Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes baixo a tutela do profesor
e en escenarios variados (académicos e profesionais). Refírese principalmente a aprender a facer cousas?.
É unha opción baseada na asunción por parte dos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe. Este sistema de
A docencia baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe autónoma dos alumnos e o seguimento desta aprendizaxe
o profesor de titor.
Case study Estudo de caso Metodoloxía onde o suxeito afronta a descrición dunha situación específica que supón un problema
que ten que ser entendido, valorado e resolto por un grupo de persoas a través dun proceso de discusión. O alumno está situado antes dun problema específico (caso), que describe unha situación real de vida profesional e debería ser capaz de analizar unha serie de feitos, referidos a un determinado campo de coñecemento ou acción, para alcanzar unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Guest lecture / keynote speech Sesión magistral. Exposición oral complementada con o uso dos medios audiovisuais e a introducción de algunas preguntas
dirixidas a os estudiantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar o aprendixaje.
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Problem solving Resolución de problemas Técnica pola que se debe resolver unha situación problemática específica, baseada no coñecemento
que se traballaron, isto pode ter máis dunha solución posible.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes