Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Diplomado en Podoloxía
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 O desenvolvemento, a estrutura e as funcións do corpo humano.
  A2 Os principios biolóxicos e epidemiolóxicos dos procesos infecciosos e as súas características específicas.
  A3 Os procesos patolóxicos médicos e Cirúrxicos, as súas características , semioloxía e os seus métodos de diagnóstico.
  A4 Os diferentes sistemas de diagnósticos, as súas características e interpretación, así como a manipulación das instalacións de radiodiagnóstico podolóxico e a radioprotección.
  A5 As bases do comportamento e a conduta humana cas súas motivacións individuais e sociais.
  A6 A morfoloxía, estrutura e funcións do pé normal, as súas manifestacións patolóxicas e os métodos de exploración e diagnóstico.
  A7 A terapéutica farmacolóxica, física, ortopodolóxica, quiropodolóxica e cirúrxica, e a profilaxis có fin de aplicala nas diversas patoloxías.
  A8 Identificar e analizar os problemas de saúde do pé nos diferentes aspectos ambientais, biodinámicas e sociais, así como unha aprendizaxe relativa á avaliación dos feitos cientificamente probados e a análise dos datos en xeral, para aplicar a podoloxía baseada na evidencia.
  A9 A historia, os aspectos lexislativos, éticos e de xestión relacionados coa profesión.
  A10 Coñecer o funcionamento e recursos das institucións sanitarias.
  A11 Realizar a historia clínica podolóxica e rexistrar a información obtida.
  A12 Desenvolver as técnicas de exploración física.
  A13 Desenvolver a habilidade de realizar as actividades radiolóxicas propias da podoloxía.
  A14 Interpretar os resultados das probas complementarias e a racionalización do seu uso.
  A15 Emitir un diagnóstico e pronóstico.
  A16 Deseñar o plan da intervención integral ou tratamento podolóxico.
  A17 Desenvolver a capacidade de establecer protocolos, executalos e avalialos.
  A18 Desenvolver a habilidade e destreza no uso do instrumental, material e maquinaria empregados para a confección e aplicación de tratamentos podolóxicos.
  A19 Aplicar as medidas de resucitación e reanimación en casos de emerxencia.
  A20 Desenvolver as habilidades sociais para a comunicación e o trato co paciente e outros profesionais.
  A21 Establecer o intercambio de información cos distintos profesionais e autoridades sanitarias implicadas na prevención, promoción e protección da saúde.
  A22 Prescribir, administrar e aplicar tratamentos farmacolóxicos, ortopodolóxicos, físicos e cirúrxicos.
  A23 Elaborar e interpretar informes clínicos.
  A24 Avaliar os resultados obtidos do proceso de atención podolóxica.
  A25 Adquirir capacidade na xestión clínica dos servicios de podoloxía.
  A26 Manter actualizados os coñecementos, habilidades e actitudes.
  A27 Garantir a calidade asistencial na práctica da podoloxía.
  A28 Utilizar elementos de documentación, estatística, informática e os métodos xerais de análise epidemiolóxicas.
  A29 Aplicar os métodos de investigación e preparación científica.
  A30 Adquirir a capacidade crítica sobre publicacións científicas.
  A31 Adquirir a capacidade de comunicar nos foros científicos os avances profesionais.
  A32 Informar abondo e axeitadamente para o consentimento do tratamento.
  A33 Aprender a avaliar cientificamente o nivel de coñecementos e as competencias propias.
  A34 Colaborar cun equipo multidisciplinar de saúde na execución dos plans asistenciais, a promoción da saúde e a educación sanitaria da comunidade.
  A35 Desenvolver a función docente e de educación sanitaria.
  A36 Actuar en base ao cumprimento das obrigas deontolóxicas da profesión, a lexislación vixente e os criterios de normopraxis.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
  B9 Fomento dunha segunda lingua de interese para a profesión.
  B10 Desenvolver a capacidade de liderado.
  B11 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudio.
  B12 Capacidade de xestión da información.
  B13 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar.
  B14 Implicación na calidade e búsqueda da excelencia.
  B15 Sensibilidade cara temas medioambientais.
  B16 Capacidade de organización e planificación do tempo e o traballo.
  B17 Capacidade de motivarse e motivar a outros.
  B18 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  B19 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
  B20 Habilidade para traballar nun contexto internacional.
  B21 Habilidades interpersonais.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes