Teaching GuideTerm
Faculty of Nursing and Podiatry
  Home | galego | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Enfermaría Clínica I
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Avaliarase:
- A utilización do P.A.E.
- A utilización dunha Taxonomia Enfermeira, NANDA, NIC E NOC.
- A utilización dun Modelo Enfermeiro.
- A recollida das fontes bibliograficas.
- A participación de cada un dos membros da equipa na resolución e discusión dos problemas ou situacions plantexadas por medio dun Traballo Colaborativo.
- Emprender valoracions exhaustivas, toma de decisions clínicas e sistemáticas utilizando as ferramentas e marcos adecuados para o paciente a súa familia, tendo en conta os factores físicos, sociais, culturais, psicolóxicos, espirituais e ambientais mais relevantes. A porcentaxe da evaluacion atribuído a este capitulo reservásese só na convocatoria extraordinaria de Xullo que do mesmo xeito que na convocatoria ordinaria sumase cos Traballos Tutelados e a Proba Mixta para obter o total da nota final. Esta porcentaxe non se aplicase a posteriores convocatorias.
20
Traballos tutelados A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Os criterios esenciais para a realización dos traballos son:
- A utilización do P.A.E.
- Dunha taxonomia enfermeira, NANDA, NIC E NOC.
- A utilización dun Modelo Enfermeiro.
- A recollida de fontes bibliograficas.
- A adecuación dos coñecementos, dos fundamentos enfermeiros e de Fisiopatoloxia aplicados aos traballos, por medio dun Traballo Colaborativo.
A porcentaxe da evaluacion atribuído a este capitulo reservásese só na convocatoria extraordinaria de Xullo que do mesmo xeito que na convocatoria ordinaria sumase cos Traballos Tutelados e a Proba Mixta para obter o total da nota final. Esta porcentaxe non se aplicase a posteriores convocatorias.
20
Proba mixta A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Esta proba consta dun total de 5 preguntas de resposta curta ou tipo test sobre as resolucións de casos clínicos, no que se avaliará a utilización do P.A.E., dun modelo enfermeiro e dunha taxonomía enfermeira, coa Taxonomía NANDA, cos NIC e NOC.
- Sera eliminatoria e non fará media a Enfermaría Clínica I coa enfermaría Clínica II e tampouco fará media con ningunha outra proba, xa sexan os traballos tutelados como os estudos de casos.
- Se o estudante non se presentase a esta Proba na Acta aparecerá NON PRESENTADO, reservándose as porcentaxes só ata a convocatoria Extraordinaria de Maio/Xullo.
- En posteriores convocatorias o NON PRESENTADO corresponde a presentarse só á Proba Mixta e no caso de que esta este aprobada ou suspensa só aplicáse a nota final obtida no exame.
- Cada pregunta da proba puntuará entre 0,5 puntos ata 2 puntos ou a fracción, dependendo das preguntas.
Ou sistema de cualificación e a seguinte:
0-4.9 Suspenso
5-6.9 Aprobado
7-8.9 Notable.
9-9.5 Sobresaliente.
9.6-10 Matricula de Honra.
Para obter matricúla de Honra debera de alcanzar un 9,6 - 10 na Nota Final, é dicir coa suma dos porecentajes da Proba Mixta, o Estudo de Casos e os Traballos Tutelados
60
 
Observacións avaliación
Tanto o Estudo de Casos como os Traballos Tutelados, non teñen revisión final xa que están sometidos a unha avaliación continua nos cuadrimestres cos grupos correspondentes, ao final do cuadrimestre o estudante deberá realizar un exercicio individual de autoevaluacion achegando informacion do seu traballo e rol no grupo. Soamente a proba mixta ten revisión posterior ao exame. A nota final é o resultado das porcentaxes do estudo de casos, os traballos tutelados e a proba mixta, agas de convocatorias extraordinarias. Información para os estudantes repetidores, de Oportunidade Adiantada (Extraordinaria de Decembro), de segundas e posteriores matriculas: Nestas convocatorias non se reservará o tanto por cento dos Traballos Tutelados nin do Estudo de Casos, polo que a nota alcanzada na Proba Mixta é a que aparecerá como a avaliación final. Información para alumnos con Matricula Parcial: Deberán comunicar ao comezo de Curso a particularidade de matricúlaa co fin de podelos adaptar aos grupos e ao desenvolvemento do seu traballo neles e de poder establecer co profesor que tipo de labor desenvolverá cos equipos ao longo do curso, non estarán exentos dos traballos grupales tanto do Estudo de Casos como dos Traballos Tutelados e non abra desigualdades con respecto ao resto dos alumnos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes