Teaching GuideTerm
Faculty of Nursing and Podiatry
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Podoloxía
 Subjects
  Chiropody 2
   Contents
Topic Sub-topic
UNIDADE DIDACTICA 1 Introdución á materia.
- Partes de que consta a materia
· Módulo teórico
· Módulo práctico
- Avaliación
- Bibliografía recomendada
UNIDADE DIDÁCTICA 2 Tema 1: Identificación de lesións e alteracións da pel, patróns de distribución, diagnóstico, valoración e exploración. Dermatopatías máis habituais en Podoloxía. Queratodermia palmo plantar. Psoriasis. Dermatomicosis. Etioloxía; Clínica ; Tratamento.
UNIDADE DIDÁCTICA 3 Tema 2: Proceso de queratinización. Concepto de queratopatía. Localización. Clasificación e definición de queratopatías conxénitas e adquiridas.
Tema 3: Hiperqueratose: Concepto. Evolución. Localización e tratamento.
Tema 4: Prevención de risco biolóxico e actuación en caso de accidente no servizo de Quiropodoloxía. Probas diagnósticas en quiropodoloxía. Técnicas de tratamento quiropodolóxico e de administración de fármacos.
Tema 5: Técnicas de deslaminación e enucleación en Quiropodoloxía. Concepto de Tiloma. Características. Localización. Tratamento.
UNIDADE DIDÁCTICA 4 Tema 6: Concepto de Heloma. Causas. Características. Evolución. Localización.
Tema 7: Tipos de Helomas. Tratamentos. Terapia avanzada.
UNIDADE DIDÁCTICA 5 Tema 8: Onicoloxía. Concepto. Recordo anatomo-fisiolóxico da uña.
Tema 9: Tipos de lámina ungueal. Características. Técnica ergonómica de corte e fresado da lámina ungueal. Profilaxis. Alteracións morfolóxicas da lámina ungueal e tratamento.
UNIDADE DIDÁCTICA 6 Tema 10: Concepto de onicopatía.
Clasificación de onicopatías: Conxénitas e adquiridas.
Tema 11: Concepto, características e tratamento da Anoniquia; Macroniquia; Microniquia; Polioniquia;Coiloniquia; Onicomadese; Onicolise; Onicoxe; Paquioniquia; Hapaloniquia
Tema 12: Definición, clínica e tratamento da: Onicocriptose, Onicogrifose e Hematoma Subungueal.
Tema 13: Técnicas de reeducación ungueal. Concepto. Clasificación. Metodoloxía de aplicación.
Tema 14: Definición, clínica e tratamento da Onicomicose.
UNIDADE DIDÁCTICA 7 Tema 15: Alteracións ungueais debidas a infeccións, alteracións sistémicas e metabólicas.
UNIDADE DIDÁCTICA 8 Tema 16: Dermatopatias tumorales.Clasificación. Concepto.
UNIDADE DIDÁCTICA 9 Tema 17: Papiloma vírico. Etioloxía. Clasificación. Clínica. Tratamientos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes