Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Asignaturas
  Economía e Empresa
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A6 A10 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A26 A27 A31 A32 A35 B1 B5 B6 B8 B9 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Nas sesións presenciais propoñeranse a realización de prácticas, lecturas e análise de documentos, exposicións, etc., nalgún caso poderán facerse en grupo, procurando así unha aprendizaxe colaborativa entre os membros do grupo, e noutros teranse que facer individualmente.

Para calificar as prácticas dos obradoiros fáranse "obradoiros de control" .
25
Proba obxectiva A6 A13 A18 B2 B3 B4 Farase unha proba obxetiva nas datas establecidas para exame final da asignatura que englobará os contidos da materia.
A proba será un cuestionario de preguntas tipo test ou preguntas abertas ou ambas. O test será de resposta pechada con catro alternativas, soio unha certa, e os erros restarán ¼ do valor dun acerto. As preguntas de resposta aberta poderán ser unha breve explicación, un resumo, unha representación e interpretación de gráficas, a resolución de problemas, etc.
75
 
Observacións avaliación

A proba obxetiva formularase en castelán e se poderá respostar e calquera das linguas oficiais da udc. En caso de desexala en galego, deberá indicarllo ao profesor una semana antes da súa realización.   

Os estudantes con matrícula en réxime de estudo a tempo parcial e dispensa académica, aos que se lles recomenda seguir un plan de titorías personalizado, terán o mesmo sistema de avaliación que os estudantes a tempo completo.

Cada unha das entregas e probas serán calificadas sobre dez para facilitar a súa comprensión. A calificación final (CF) de APTO acadarase con 5 puntos, sempre que se obteña como mínimo un 4 na proba obxetiva,  e será o resultado da seguinte operación: 

CF= (Nota media dos obradoiros de control X 0,25) + (Nota da proba obxetiva final X 0,75).

En caso de non acadar o cuatro na nota da proba obxetiva, a calificación final do alumno será esa exclusivamente. 

Se non se realiza a proba obxetiva ou non se fan as entregan das prácticas dos obradoiros, a calificación nesa oportunidade será NON PRESENTADO

Los estudantes a tempo paracial que, con dispensa académica, non asistan as sesión presenciais poderán realizar os obradoiros de control xunto coa proba obxetiva final. 

As calificación das diferentes metodoloxías de avaliaciónda da primeira oportunidade da convocatoria se manterán para a segunda oportunidade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes