Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Asignaturas
  Estatística Descritiva
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A13 A18 A19 A26 A31 B1 B2 B3 B5 B12 B13 B14 C1 C7 C8 As probas mixtas avaliarán todos os contidos da asignatura. Será necesario obter unha nota mínima, definida polo profesor/a, como requisito para superar a asignatura, así como para que computen as restantes actividades que se avalían. 70
Proba oral A13 A14 A18 A19 A26 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B12 B13 B14 B15 C1 C3 C6 C7 C8 Probas para avaliar a participación en clase do/a alumno/a.
As modalidades de proba oral establécense segundo os criterios do/a profesor/a: pode evaluarse a asistencia, a resposta a determinadas preguntas formuladas polo profesor, a realización e exposición na clase de exercicios prácticos (individual ou/e en grupo) ) ou outro tipo de proba desenvolvida para este fin.
5
Aprendizaxe colaborativa A14 A15 A18 A19 A26 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B12 B13 B15 C1 C3 C6 C7 C8 Realización de traballos en grupo cos que poñer en práctica os contidos da materia, especialmente a través das TIC. Cada traballo pode ser obxecto dun sistema de avaliación. 10
Proba de ensaio A13 A14 A18 A19 A26 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B12 B13 B14 B15 C1 C3 C6 C7 C8 Probas para responder por escrito a preguntas de certo alcance. Pode incluír preguntas curtas e/ou tipo test.
Haberá varias probas ao longo do curso, e corresponderán aos temas que se desenvolven na aula.
Permite medir o coñecemento que o alumno/a adquire e comprobar a súa evolución na materia.
15
 
Observacións avaliación

As probas de avaliación da materia realizaranse únicamente nas datas
previstas, salvo causa excepcional sometida ó criterio do/a profesor/a.

A
asignatura considerarase aprobada cando a nota total da asignatura sexa
de a lo menos 5 puntos sobre 10, e se superase a nota mínima das probas
mixtas.

Os/as alumnos/as que aproben a asignatura na primeira oportunidade, non poderán presentarse á segunda oportunidade.

Se
impartirán tutorías en grupo fora do horario habitual de clase. Dito
horario se comunicará a cada grupo con suficiente antelación.

As
condicións de avaliación da oportunidade adiantada serán específicas
para esta oportunidade, que será avaliada por medio dunha única proba
mixta que suporá un 100% da cualificación final.

Os/as alumnos/as a tempo parcial serán avaliados cos mesmos criterios que os/as de tempo completo.

Serán
cualificados con "Non presentado/a" únicamente os/as alumnos/as que se
presentaran a probas de avaliación que supoñan en conxunto menos do 20%
da nota total.

Seguindo a normativa aprobada pola Xunta do Centro,
está prohibido acceder á aula na que se desenvolvan as distintas probas
de avaliación con calquera dispositivo que permita a comunicación co
exterior e/ou almacenamento de información.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes