Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Labour Economics
   Methodologies
Methodologies Description
Workbook Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Seminar Técnica de traballo en grupo que ten com finalidade o estudio intensivo dun tema. Caraterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusiones as que teñen que chegar todos os componentes do seminario.
Supervised projects Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas.. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilidade do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza basase en dous elementos básicos: o aprendizaxe independiente des estudantes e o seguimento de ese parendizaxe polol profesor.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de preguntas dirixidas a os estudantes, tendo como finalidade transmitir coñementos e facilitar o aprendizaxe.
A clase maxistral e tamén conocida como conferencia; método expositivo; lección maxistral Esta última modalidade reservase a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasions especiais, con un contido que supon unha elaboración orixinal e basada no uso casi exclusivo da palabra como vía de transmisión da información a audiencia.
Student portfolio E unha carpeta ou archivador ordenado por seccions, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno nun período de tempo, os comentarios e calificaciones asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progeso do alumno. O portafolios inclue todo o que fai o alumno, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, probas escritas, etc.
Objective test Proba escrita utilizada para a evaluación do aprendizaxe cuya característica distintiva e a posibilidade de determinar si as respostas dadas son ou non correctas.Constitue un instrumento de medida elaborado rigurosamente que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendimento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa. A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e de asociación. Tamén se pode construir con un solo tipo de estas preguntas.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes