Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Environmental Management
   Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais. A3
A31
C1
C3
A7 Auditoría sociolaboral A7
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas. A13
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral A14
A15 Dirixir grupos de persoas A15
A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos. A18
A19 Identificar as fontes de información económica e o seu contido. A19
B2 Capacidade de análise e síntese. B2
B3 Capacidade de organización e planificación. B3
B4 Capacidade de xestión da información. B4
B5 Toma de decisions B5
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B6
B8 Razoamento crítico. B8
B9 Traballo en equipo. B9
B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade. B10
B12 Motivación para a calidade. B12
B13 Adaptación a novas situacións. B13
B14 Aprendizaxe autónomo. B14
B15 Creatividade B15
B16 Liderazgo B16
B17 Sensibilidade cara a temas medioambientais. B17
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes