Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Environmental Management
   Methodologies
Methodologies Description
Events academic / information Actividades realizadas polo estudante que implican a asistencia e/ou participación en eventos científicos, e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións, etc.) co o obxetivo de profundizar no coñecemento de temas de estudio relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan a o estudante coñecementos e experiencias actuais que incorporan as últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudo
Workbook Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Student portfolio E unha carpeta ou archivador ordeao por seccions, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo estudante nun período de tempo, cos comentarios e calificacions asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progeso do estudante. O portafolios inclue todo o que fai o estudante, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desenrolo, comentarios de notas, resúmes, probas escritas, etc.
Objective test Proba escrita utilizada para a evaluación do aprendizaxe coa característica distintiva de a posbilidade de determinar si as respostas dadas son ou non correctas. Constitue un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendimento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa.
A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construir con un só tipo de estas preguntas.
Supervised projects Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilidade do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza basase en dous elementos básicos: o aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento dese aprendizajxe polo profesor.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co o uso de medios audiovisuais e a introducción de preguntas dirixidas a os estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar o aprendizaxe.
A clase maxistral e tamén coñocida como conferencia, método expositivo e lección maxistral. Esta última modalidade reservase a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasions especiais, con un contido que supon unha elaboración orixinal baseada no uso casi exclusivo da palabra como vía de transmisión da información a audiencia.
Seminar Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Caracterizase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusions as que teñen que chegar todos os componentes do seminario.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes