Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Work Placement
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice B19 B20 B21 B22 C1 C3 No se realizan 0
Summary B18 B19 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C6 C8 O tutor académico avaliará o estudante tutorizado tendo en conta o informe do tutor profesional, a memoria e a información obtida
nas reunions mantidas cos estudantes.
100
 
Assessment comments
O tutor académico avaliará numéricamente as prácticas desenroladas, cumplimentando o correspondiente informe de valoración final, que deberá ter en conta o seguimento levado a cabo, o informe do tutor empresarial e a memoria final entregada polo estudante. O réximen de calificacións será o mesmo que para as restantes materias. Para otorgar a mención de Matrícula de Honra, no caso de existir mais estudantes coa máxima cualificación numérica que posibles M.H. en esa oportunidad, reunirase a Comisión de Organización Académica que terá en conta os mesmos méritos comentados anteriormente.
No caso de que o estudante non completase no lugar donde se realizan as prácticas, e a plena satisfacción de tutor, o 80% polo menos, das horas establecidas, emitiráse informe final desfavorable de ditas prácticas e calificación de “non presentado” na asignatura “Prácticas Externas".
Igualmente si transcurrido o plazo señalado polo coordinador de prácticas, o estudante non entregara a Memoria Final das prácticas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na asignatura de “Prácticas Externas”.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes