Teaching GuideTerm
Polytechnic University Collage
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Subjects
  Fisíca II
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A7 B1 C1 C4 C8 Coincidindo coas oportunidades oficiais realizarase unha proba obxectiva escrita sobre os contidos da materia 40
Problem solving A7 B1 B4 B6 C3 C6 Como parte da avaliación continua, realizaranse ao longo do curso tres probas de solución de problemas. Cada unha estará relacionada con diferentes contidos da materia e puntuará un 10%. Estes problemas serán resoltos individualmente polos alumnos e avaliados polo profesor 30
Laboratory practice B2 B4 B6 C3 C6 Valorarase a comprensión do traballo de laboratorio 30
 
Assessment comments

A realización das prácticas de
laboratorio é obrigatoria. Con todo, os alumnos que xa estiveran matriculados anteriormente na
asignatura e que superasen as prácticas nos dous cursos anteriores ao actual, poderán optar entre realizalas
novamente e ser avaliadas, ou non realizalas e conservar a puntuación obtida.

A cualificación de "non presentado" figuraralles a
aqueles alumnos que non se presentasen á proba obxectiva e ademais non
alcanzasen a puntuación mínima de 5 puntos no resto de metodoloxías avaliadas.

Os criterios de avaliación para a segunda oportunidade son os
seguintes: manterase a puntuación obtida nas prácticas de laboratorio, supondo
igualmente o 30 % da cualificación, mentres que o 70 % restante corresponderá á
proba obxectiva.

Para os alumnos con recoñecemento a tempo parcial e dispensa
académica con exención de asistencia teranse en conta as metodoloxías máis
idóneas para as necesidades específicas que requira cada alumno.

Sempre que se teña que utilizar papel empregarase papel reciclado e realizaranse impresións a dobre cara.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes