Guía DocenteCurso
Escola Universitaria Politécnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Asignaturas
  Teoría de Máquinas
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A4 A18 A37 B1 B2 B4 B5 B9 C3 C6 Terase en conta a asistencia as clases de problemas donde se irán proporcionando y resolvendo exercicios prácticos o largo do curso coa finalidade de reforzar los coñecementos teóricos adquiridos.
Así como a presentación e exposición de traballos, e memorias de prácticas de taller.
A avaliación de estos traballos será según os puntos indicados:
- Estructura do traballo.
- Calidade da documentación.
- Orixinalidade.
- Presentación.
10
Prácticas de laboratorio A4 A37 B1 B4 B5 B9 B11 C3 C8 Realizar experiencias e practicas no laboratorio, o fin das mesmas o alumno entregará un traballo no que irá un informe con la memoria de las prácticas realizadas, o mínimo de asistencia a prácticas será dun 80 % das mesmas. 10
Sesión maxistral A1 A4 A37 B4 B5 B10 C3 C6 Terase en conta a asistencia as clases maxistrales, donde se exporán y explicarán los contidos teóricos da asignatura. 10
Proba obxectiva A1 A4 A18 A37 B1 B2 B4 B10 B11 C6 Sendo obrigatorio superar a "proba obxetiva" para aprobar a asignatura, con un mínimo de 5 puntos sobre 10, a cal consistirá nuha proba onde se comprobarán os coñecementos teóricos e prácticos que o alumno adquiriu durante o curso.

Realizarase un exame dividido en duas partes:
Resolución de problemas e casos prácticos con valor do 70 % do exame.
Responder a preguntas tipo test co valor do 30 % do exame.


A nota final estará composta por:

-70 % Proba de avaliación.

-10 % Aistencia, realización de prácticas de taller

-10% A entrega de traballos prácticos e libreta taller.

-10 % Asistencia a clases Maxistrais e Problemas, para os alumnos que asistisen a un mínimo do 80 % das mesmas, realización e defensa de traballos propostos na clase.
70
 
Observacións avaliación

A avaliación xeral da materia, será segundo indícase, tendo en conta os seguintes apartados:

1)- Proba de avaliación

2)- Entrega de traballos prácticos e exposición en clase por grupos.

3)- Asistencia a clases e actividades.

Sendo
obrigatorio o superar a "proba de obxectiva" para aprobar a materia,
cun mínimo de 5 puntos sobre 10, a cal consistirá nunha proba onde se
comprobarán os coñecementos teóricos e prácticos que o alumno adquiriu
durante o curso.

O resto de apartados 2) e 3), son de caracter
obrigatorio, e deberase obter unha cualificación mínima de 6 sobre 10 , e
asistir ao 80 % das actividades presenciais da materia para proceder á
avaliación final do alumno.

A nota final estará composta por:

A nota final estará composta por:

70 % Proba de evaluación.

- 10 % Entrega de traballos prácticos, memoria prácticas y exposición en clase.

- 10 % asistencia a prácticas de taller.

-10 % Asistencia a clases Maxistrais e Problemas, só para os alumnos que asistiran a un mínimo do 80 % das mesmas.

As entregas de traballos obrigatorios y adicionais da asignatura así
como os libros prácticas de taller realizados polos alumnos serán
en formato digital, y preferentemente a través da platafoma Moodle.

Os alumnos matriculados a “tempo parcial” ó que non
asistan polo menos ao 70% de practícas de taller, deberán realizar igualmente os
exercicios pola súa conta, e presentarse un “exame práctico” sobre un
exercicio similar

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes