Guía DocenteCurso
Escola Universitaria Politécnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Asignaturas
  Automatización
   Contidos
Temas Subtemas
Os contidos da Memoria de Verificación se desarrolan nos seguintes temas:

Técnicas de deseño e realización de automatismos lóxicos (TEMAS 1, 2 , 4, 5).

Instrumentación de campo. Sensores e actuadores e a súa interacción cos equipos de control (TEMAS 3 , 12).

Controladores industriais (TEMAS 1,5).

Programación de controladores Industriais (TEMAS 6,7, 8, 9, 10).

Estudo de marchas-paradas: metodoloxía GEMMA (TEMA 11)

Documentación de proxectos de automatización (TEMA 13, 14, 15).

TEMAS 1, 2 , 4, 5


TEMAS 3 , 12


TEMAS 1, 5

TEMAS 6,7, 8, 9, 10.


TEMA 11

TEMA 13, 14, 15
1. Introdución á Automatización. 1.1. Introdución. Obxectivos.
1.2. Automatización. Palabras Crave.
1.3. Concepto de Automatización.
1.4. Modos funcionamento dunha planta.
1.5. Elementos dun Sistema de Automatización.
1.6. Obxectivos da Automatización.
1.7. Elementos dun sistema de control.
1.8. Tipos de sinais nun sistema de control.
1.9. Clasificación dos automatismos.
1.10. Fases no Deseño dun Sistema de Automatización
1.11. Implantación do sistema de control.
2. Automatismos combinacionales. Alxebra de Boole. 2.1. Introdución.
2.2. Alxebra de Boole.
2.3. Postulados (axiomas) de Huntington.
2.4. Definición operacións básicas. Táboas de verdade.
2.5. Puertas Lóxicas.
2.6. Variables e funcións lóxicas no mundo real.
2.7. Lóxica positiva.Lóxica negativa.
2.8. Propiedades útiles do Algebra de Boole.
2.9. Simplificación mediante o método de Karnaugh.
2.10. Funcións lóxicas e tempo.
2.11. Relés e contactos.
2.12. Pulsadores, interruptores e contactos.
2.13. Variables negadas con interruptores.
2.14. Deseño dun Sistema de Lóxica Cableada.
3. Introdución Sensores e actuadores 3.1. Introdución.
3.2. Tipos de sensores.
3.3. Clasificación actuadores/accionamientos.
4. Sistemas de codificación da información. 4.1. Introdución. Sistemas de codificación da información.
4.2. Mundo real vs. Mundo dixital.
4.3. Codificación en xeral.
4.4. Codificación e tamaños típicos nun sistema dixital.
4.5. Métodos para realizar a codificación en xeral.
4.6. Codificación números naturais en binario puro.
4.7. Codificación números enteiros en signo magnitude.
4.8. Codificación números enteiros en complemento a 2.
4.9. Sistemas de Codificación.
5. Arquitectura Autómatas Programables (PLC). 5.1. Norma IEC 61131.
5.2. Hardware do autómata.
5.3. Software do autómata.
5.4. Interacción entre Autómata e Mundo Real

6. Linguaxes e Programación de Automatas 6.1. Programación do PLC para controlar a planta.
6.2. Tipos básicos de datos (Variables) nun PLC.
6.3. Programación en Diagrama de Contactos.
6.4. Programación con Lista de instrucións.
6.5. Organización básica dun programa.
6.6. Exemplo simple de automatización con PLC.
6.7. Deseño dun Sistema de Automatización con lóxica Programada.
7. Instrucións Básicas Automatas
7.1. Acumulador.
7.2. Temporizadores.
7.3. Funcionamento dun temporizador. Modos de funcionamento.
7.4. Exemplos de aplicación.
7.5. Contadores.
7.6. Comparadores
8. Subrutinas e Interrupcións 8.1. Introdución. Subrutinas vs Rutinas de Interrupción
8.2. Subrutinas
8.3. Rutinas de interrupción.
8.4. Exemplos Rutinas de Interrupción.
9. Metodoloxía para o deseño de sistemas secuencias: GRAFCET 9.1. Introdución GRAFCET.
9.2. División do proceso en etapas ou fases.
9.3 Símbolos gráficos do Grafcet.
9.4. Regras de evolución do Grafcet.
9.5. Estruturas básicas do Grafcet.
9.6. Deseño e implantación.
9.7. Instrucións útiles para a implantación: Set/Reset.
9.8. Refinamiento: Asegurar a parada do sistema.
9.9. Relación entre Grafcet e implantación en PLC.
9.10. Equivalencia entre implantación digital e PLC.
9.11. Detección de flanco de sinal (FP/FN).
9.12. Operación de Reset ou inicialización.
9.13 Secuencia de funcionamento dun sistema.
10. Deseño estructurado de sistemas de control 10.1. Introdución.
10.2. Modos de Marcha.
10.3. Seguridade.
10.4. Deseño estructurado de sistemas de control.

11. Guía GEMMA 11.1. Introdución a Guía GEMMA.
11.2. Modos fundamentais segundo GEMMA.
11.3. Proceso en funcionamento (estados posibles).
11.4. Proceso en parada ou posta en marcha.
11.5. Proceso en defecto (estados posibles).
11.6. Guía para aplicar GEMMA a unha automatización.
11.7. Caso funcionamento semiautomático simple.
11.8. Aplicación a lavadora Industrial ou similar.
11.9. Significado das cores: Pulsadores.
11.10. Significado das cores: Pilotos.
11.11. Rótulo típicos.
11.12. Caso funcionamento automático simple.
11.13. Caso funcionamento con marcha de arranque.
11.14. Caso parada de urxencia.
11.15. Deseño estructurado: Macroetapas.
11.16. Deseño estructurado: Grafcet jerarquizados.
11.17. Grafcet de produción funcional.
11.18. Grafcet de produción tecnolóxico.
11.19. Defectos do grafcet de produción.
11.20. Estados de GEMMA necesarios.
11.21. Pupitre de control.
11.22. Urxencia e Manual.
12. O autómata e a súa contorna: Conexión a sistemas neumáticos, hidráulicos e
eléctricos.
12.1. Introdución
12.2 Clasificación.
12.3. Sensores en sistemas automáticos de control.
12.4. Actuadores en Sistemas automáticos de control.
12.5. Sistemas neumáticos.
12.6. Sistema hidráulicos.
12.7. Sistemas eléctricos.
12.7 Exemplos de conexión con sistemas automáticos de control.
13. Proxectos de Automatización 13.1. Especificaciones funcionales
13.2. Selección dos compoñentes da parte operativa
13.3. Arquitectura do sistema e selección do controlador
13.4. Direccionamiento de entradas e saídas
13.5. Organización do programa de control
13.6. Ferramentas de desenvolvemento
13.7. Programación, probas e depuración
13.8. Posta en marcha do sistema
13.9. Documentación
14. Sistemas de Supervisión de Procesos 4.1. Introdución.
14.2. sistemas de supervisión, control e adquisición de datos.
14.3. Sistemas SCADA e HMI.
14.4. Elementos dun SCADA.
14.5. Redes de comunicación.
14.6. Exemplos de aplicación.
15. Introdución á Robótica Industrial 15.1. Historia e evolución.
15.2. Clasificación de robots..
15.2. Estrutura dun robot Industrial.
15.4. Principais caracteristicas dun robot.
15.5. Motores paso a paso.
15.6. Linguaxes de Porgramación para Robótica.
15.7. Clasificación da programación de Robots.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes