Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Fundamentos de Matemáticas Código 610G04001
Titulación
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
Profesorado
Ferreiro Ferreiro, Ana María
García Rodríguez, José Antonio
Vazquez Cendon, Carlos
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
jose.garcia.rodriguez@udc.es
carlos.vazquez.cendon@udc.es
Web http://http://moodle.udc.es
Descrición xeral Esta asignatura pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado desenvolver un coñecemento de: cálculo diferencial, cálculo integral, de series numéricas y funcionales, series de Fourier e unha pequena introducción al álxebra lineal.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se modifican os contidos 2. Metodoloxías No caso de confinamento a modalidade docente pasaría a ser Non Presencial. *Metodoloxías docentes que se manteñen Na modalidade Non Presencial manteñense as seguintes metodoloxías: Sesión Maxistral. Prácticas a través de TIC (computa na evaluación). Sesión de problemas (computa na evaluación). Atención Personlizada. *Metodoloxías docentes que se modifican Todas as metodoloxías serán online a través de Teams. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado A atención personalizada levarase a cabo a través do correo electrónico e Teams. 4. Modificacións na avaliación No caso de que a proba mixta final se realice na modalidade Non Presencial, o peso da evaluación continua será dun 70% (35 puntos para prácticas TIC e 35 puntos para resolución de problemas) e a proba mixta final dun 30%. A proba mixta será síncrona vía Teams. No caso de que a proba mixta final se realice na modalidade Non Presencial, porase un Non Presentado a aqueles alumnos/as que non se presenten a proba mixta final e que non teñan 50 puntos na evaluación continua. *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizan cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías