Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Bioloxía Celular Código 610G04003
Titulación
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Díaz Prado, María Luz
Correo electrónico
luz.diaz@udc.es
Profesorado
Castro Castro, Antonio Manuel
Díaz Prado, María Luz
Correo electrónico
antonio.castro@udc.es
luz.diaz@udc.es
Web http:// moodle.udc.es
Descrición xeral A materia atópase no primeiro ano do Grao, e o único precedente que posúe a maioría dos alumnos son coñecementos de Bioloxía cursada durante a Educación Secundaria. A Bioloxía Celular inclúese no módulo de Formación Básica, por iso está encadrada no primeiro semestre do primeiro curso do Grao, para así facilitar aos alumnos coñecementos básicos e habilidades básicas necesarias para outras materias. Na Bioloxía Celular estúdanse de modo integrado diferentes aspectos das células e non só o meramente estrutural.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non están previstas modificacións nos contidos. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Manteranse as metodoloxías docentes descritas nesta guía docente, pero adaptaranse á modalidade online. *Metodoloxías docentes que se modifican A metodoloxía adaptarase á modalidade telemática, realizándose a través de Microsoft Teams. Ademais, todo o material que se utilizará, poñerase ao dispor dos alumnos na plataforma Moodle. As prácticas de laboratorio adecuaranse ás circunstancias existentes e, de ser necesario, substituiranse por actividades non presenciais (visionado de vídeos metodolóxicos, estudo de imaxes de microscopía, casos prácticos, análises e interpretación de datos …). As probas ou exames realizaranse a través da plataforma Moodle. As dúbidas que se lles expoñan aos alumnos serán tratadas telemáticamente. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado A atención personalizada limitarase a medios telemáticos. Moodle: sempre que se requira (segundo necesidade ou demanda do alumnado). Microsoft Teams: sempre que se requira (segundo necesidade ou demanda do alumnado). Correo electrónico: sempre que se requira (a demanda do alumnado). De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas ou outras aclaracións relativas á materia. 4. Modificacións na avaliación Mantense o sistema de avaliación recollido na guía docente, aínda que as probas realizaranse telemáticamente a través de Moodle. *Observacións de avaliación: Mantéñense os criterios de avaliación e as observacións recollidas na guía docente. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se prevén modificacións. De ser preciso, proporcionaranse medios complementarios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías