Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría Código 611506008
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Martínez Fernández, Paulino
Correo electrónico
paulino.martinez@udc.es
Profesorado
Aguiar Maragoto, Fernando
Martínez Fernández, Paulino
Correo electrónico
fernando.aguiar@udc.es
paulino.martinez@udc.es
Web
Descrición xeral Os obxectivos que se propoñen, en relación cos sistemas de información empresarial, son os seguintes: Coñecer o papel que desempeñan, o ciclo de vida e os compoñentes dos sistemas de información no ámbito empresarial. Coñeza o seu contorno legal con especial énfase na protección de datos, a lei de sinatura electrónica, os servizos da sociedade da información, a propiedade intelectual e os medios de pagamento. Auditoría de sistemas de información empresarial con soporte TIC. Coñecer as ferramentas TIC utilizadas como soporte nos procesos de contabilidade e auditoría.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: ante a eventual imposibilidade de desenvolver a docencia de xeito presencial, os contidos da matéria non se verán modificados. 2. Metodoloxías: ante a eventual imposibilidade de desenvolver a docencia de xeito presencial, as metodoloxías docentes manteránse en remoto, ó traveso de Microsoft Teams, Moodle e/ou plataformas similares. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: manténse o email como mecanismo de contacto. Os foros de Moodle continuarán a ser usados para dúbidas e consultas de tipo xeral. Usaráse algunha plataforma de videoconferência (Microsoft Teams, Skype) para a tutela individual do alunado. 4. Modificacións na avaliación: os critérios de avaliación non se verán alterados, ante a eventual imposibilidade de desenvolver a docencia de xeito presencial. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: ningunha modificación ante a eventual imposibilidade de desenvolver a docencia de xeito presencial.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías