Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Prácticas en Empresas I Código 611506010
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Ruiz Lamas, Fernando
Correo electrónico
fernando.ruiz@udc.es
Profesorado
Ruiz Lamas, Fernando
Correo electrónico
fernando.ruiz@udc.es
Web
Descrición xeral Coñecemento integral da práctica profesional no campo da contabilidade e auditoría de contas. Contribuír á inserción laboral do alumno.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Sen modificacións 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Prácticas presenciais sempre que sexan posibles, como alternativa admitiranse as prácticas virtuais ou teletraballo *Metodoloxías docentes que se modifican No suposto de non ser posible rematar as prácticas nin de xeito presencial nin virtual, farase un plan de adaptación curricular que permita superar a materia 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Presencia, Teams e Moodle 4. Modificacións na avaliación Sen modificacións, coa seguinte salvedade: a parte da cualificación que se corresponde coa asistencia a eventos, no suposto de non poder celebrarse un mínimo de 4 eventos, será prorrateada entre o resto dos ítems que compoñen as cualificacións *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías