Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado Código 630519007
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 30
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Enxeñaría Civil
Expresión Gráfica Arquitectónica
Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Casares Gallego, Amparo
Correo electrónico
amparo.casares@udc.es
Profesorado
Abelleira Doldán, Miguel A.
Agrasar Quiroga, Fernando
Antelo Tudela, Enrique
Bermudez Graiño, Jose Manuel
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Carreiro Otero, Maria Concepción
Casares Gallego, Amparo
Conde Garcia, Jesus
Crespo Gonzalez, Cristobal
Creus Andrade, Juan Jose
Dominguez Diez, Eloy Rafael
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Fernandez Madrid, Joaquin
Fernández-Albalat Ruiz, Andrés
Gallego Picard, Pablo
García Fontán, Cristina
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Iglesia Perez, Manuel de la
Lamas Lopez, Valentin
Llamazares Castro, Jesus
Lopez Bahut, Maria Emma
Lopez Gonzalez, Candido
Martínez González, Carlos
Meijide Tomas, Jorge Vicente
Mesejo Conde, Mónica
Muñiz Gomez, Santiago
Paz Agras, Mari Luz
Pintos Pena, Santiago
Pita Abad, Carlos Alberto
Prieto López, Juan Ignacio
Quintáns Eiras, Carlos Luis
Raya de Blas, Antonio
Redondo Porto, Alberto
Rodriguez Garcia, Enrique
Sánchez Iglesias, Santiago
Santos VÁzquez, Angeles
Seoane González, José Carlos
Seoane Prado, Enrique
Suárez Riestra, Félix Leandro
Vazquez Rodriguez, Jose Antonio
Vidal Pérez, Francisco José
Correo electrónico
miguel.abelleira@udc.es
fernando.agrasar@udc.es
enrique.antelo@udc.es
jose.bermudez@udc.es
enrique.blanco@udc.es
maria.carreiro@udc.es
amparo.casares@udc.es
jesus.conde@udc.es
cristobal.crespo@udc.es
juan.creus@udc.es
eloy.dominguez@udc.es
javier.estevezc@udc.es
joaquin.fernandez.madrid@udc.es
andres.fernandez-albalat@udc.es
pablo.gallego@udc.es
cristina.garcia.fontan@udc.es
victor.hermo@udc.es
m.iglesia1@udc.es
valentin.lamas@udc.es
j.llamazares@udc.es
emma.lopez.bahut@udc.es
candido.lopez@udc.es
c.martinez.gonzalez@udc.es
jorge.meijide@udc.es
monica.mesejo@udc.es
santiago.muniz@udc.es
luz.paz.agras@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
c.pita@udc.es
juan.prieto1@udc.es
carlos.quintans@udc.es
antonio.raya@udc.es
a.redondo@udc.es
enrique.rodriguez.garcia@udc.es
santiago.sanchez@udc.es
angeles.santos@udc.es
carlos.seoane@udc.es
enrique.seoane@udc.es
felix.suarez@udc.es
jose.vazquez@udc.es
francisco.vidal@udc.es
Web http://www.udc.es
Descrición xeral O Proxecto Fin de Mestrado finaliza a titulación que habilita para o exercicio da profesión de arquitecto. Trátase de elaborar, presentar e defender un proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ata o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable. Representa a plenitude da adquisición das competencias para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto de acordo cos dereitos, atribucións e prerrogativas que as disposicións legais establezan.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías