Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia do Patrimonio Arquitectónico Código 630567103
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Louzao Martinez, Francisco Xabier
Correo electrónico
x.louzao@udc.es
Profesorado
Louzao Martinez, Francisco Xabier
Correo electrónico
x.louzao@udc.es
Web
Descrición xeral O interés polas construccións herdadas do pasado foi unha constante na historia europea dnsde a antigüidade ata o mundo contemporáneo. Haberá que esperar ó século XVIII para a formulación do valor documental e histórico da arquitectura e a necesidade da súa conservación e transmisión a futuras xeneracións. Este concepto, amplo e flexible, é un proceso recente e aínda non concluido, con profundas renovacións nos conceptos e metodologxas aplicados ó tema do Patrimonio Arquitectónico.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizarán cambios. En caso de continxencia adoptaránse as medidas necesarias para garantir a calidade da ensinanza e a integridade dos contidos. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen -Sesión maxistral. -Atención personalizada. Mantense o conxunto de metodoloxías docentes empregadas, pasando o modo docente a desenvolverse de maneira non presencial, total ou parcialmente. *Metodoloxías docentes que se modifican Non está previsto modificar ningunhas. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. Utilizaránse as plataformas de atención personalizada sinaladas con anterioridade postas a disposición pola universidade. -Correo electrónico: Diariamente. Empregarase para facer consultas, solicitar encontros virtuais para reolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos. -Moodle: Diariamente. O alumnado dispoñerá de foros da materia nos que poden atopar os power point da asignatura, con texto e imaxes. -Teams: Poderase empregar para o seguimento e apoio na realización dos traballos. A temporalización será a establecida segundo o calendario e horario académico, fixados polo centro ó inicio do curso. 4. Modificacións na avaliación Non se realizarán cambios. Para o alumnado con dificultades xustificadas para realizar as entregas poderánse prever solucións alternativas personalizadas. *Observacións de avaliación: Mantéñense as que figuran na guía docente. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías