Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Técnicas de Levantamento Gráfico Código 630567106
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Tarrio Carrodeguas, Santiago
Correo electrónico
santiago.tarrio@udc.es
Profesorado
Tarrio Carrodeguas, Santiago
Correo electrónico
santiago.tarrio@udc.es
Web
Descrición xeral Introduce o concepto de levantamento arquitectónico como a primeira forma de coñecemento da arquitectura do patrimonio, elemento imprescindible no estudo, análise e investigación dos bens arquitectónicos e parte fundamental en todo proxecto de restauración e rehabilitación. A materia profunda nas técnicas de toma de datos e restitución para o levantamento gráfico-arquitectónico mediante procedementos tradicionais e introduce ao alumno na adquisición de coñecementos e destrezas básicas para o manexo das novas ferramentas dixitais e as correspondentes técnicas de captura e de restitución así como no coñecemento dos últimos equipos e instrumentos incorporados ao traballo profesional e utilizados na captura de datos para a realización de levantamentos arquitectonicos: medidores laser 2D e 3D, fotogrametría digital 3D. Desenvolve a capacidade de integración de diferentes técnicas de captura de datos no proxecto e levantamento gráfico-arquitectónico.
Plan de continxencia 1. Modificaciones en los contenidos - no se realizarán cambios 2. Metodologías *Metodologías docentes que se mantienen (en formato on-line) -Sesión magistral -Obradoiro -Seminario -Trabajos tutelados *Metodologías docentes que se modifican 3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado - Correo electrónico: de uso para hacer consultas, solicitar encuentros virtuais y presenciales para resolver dudas. - Moodle: puesta la disposición del alumnado de contenidos teóricos y prácticos de la materia. - Teams: Una sesión semanal en gran grupo para el avance de los contados teóricos (Sesión Magistral), de los trabajos tutelados y el seminario. Se realizarán en la franja horaria que tiene asignada la materia. - De 1 a 2 sesiones semanais en pequeño grupo para lo seguimento del alumnado para desarrollar el trabajo de la materia, en la franja horaria de las tutorias del profesorado de la materia. 4. Modificaciones en la evaluación: - No se realizan cambios. *Observaciones de evaluación: 5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía: - No se realizan cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías