Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Inspección das Estruturas Código 630567110
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Aragon Fitera, Jorge
Correo electrónico
j.aragon@udc.es
Profesorado
Aragon Fitera, Jorge
Correo electrónico
j.aragon@udc.es
Web
Descrición xeral Conceptos, procesos e ferramentas para realizar unha inspección previa a unha intervención estrutural (rehabilitación, reforzo, etc.).
Plan de continxencia ENSINO PRESENCIAL: En xeral, todo o ensino, expositivo e interactivo, será presencial. (Os pasos 1 a 9 da guía docente seguiranse sen modificacións.) ENSINO HÍBRIDO: Se por algún motivo forzado, non é factible facer enseñanza presencial das clases expositivas (sesións maxistrais), pero é viable a docencia interactiva. Modificacións a facer: 1. Contidos: sen cambios 2. Metodoloxías: neste caso as sesións mestras celebraranse en liña coa axuda da plataforma Teams (Office365). 3. Atención aos estudantes: Moodle, Teams, titorías e / ou correo electrónico da UDC para responder durante o horario oficial de titoría. 4. Criterios de avaliación: sen cambios. 5. Bibliografía: sen cambios ENSINO NO PRESENCIAL: Se por algún motivo forzado, non é factible facer docencia presencial nin para clases expositivas (sesións maxistrais) nin para docencia interactiva. Modificacións a facer: 1. Contidos: sen cambios 2. Metodoloxías: neste caso todas as sesións celebraranse exclusivamente en liña coa axuda da plataforma Teams (Office365). 3. Atención ao alumnado: Moodle, Teams e / ou Correo electrónico da UDC, para responder durante o horario oficial de titoría. 4. Criterios de avaliación: sen cambios. 5. Bibliografía: sen cambios
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías