Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo Fin de Máster Código 630567124
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Correo electrónico
enrique.blanco@udc.es
Profesorado
Agrasar Quiroga, Fernando
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Hermo Sanchez, Victor Manuel
López Salas, Estefanía
Martín Gutiérrez, Emilio
Paz Agras, Mari Luz
Pintos Pena, Santiago
Santos VÁzquez, Angeles
Correo electrónico
fernando.agrasar@udc.es
enrique.blanco@udc.es
victor.hermo@udc.es
estefania.lsalas@udc.es
emilio.martin@udc.es
luz.paz.agras@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
angeles.santos@udc.es
Web http://www.udc.es/MURA
Descrición xeral O Traballo Fin de Mestrado Trabajo Fin de Máster é a proba que permite valorar as competencias específicas e transversais adquiridas polos alumnos durante o curso académico. Dado o carácter múltiple e interdisciplinar do Mestrado, defínense diversas modalidades de TFB, relativas aos diferentes perfís que atende la titulación: académico, profesional e investigador.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos. Non se producen 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen. Mantéñense todas as metodoloxías do curso, adaptándoas ás ferramentas de docencia non presencial postas a disposición pola UDC. *Metodoloxías docentes que se modifican. Ningunha. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. Teams, Moodle e resto de ferramentas online propias da UDC 4. Modificacións na avaliación. Non se producen *Observacións de avaliación: A presentación ante tribunal realizarase de xeito non presencial a través da plataforma Teams 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Ningunha
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías