Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Contorna económica e procedem. Inicio proxecto Código 670471109
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Optativa 5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Profesorado
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Web http://www.mdip.es
Descrición xeral ESTA GUÍA É VÁLIDA TANTO PARA A MODALIDE PRESENCIAL COMO A MODALIDADE A DISTANCIA A materia ten por obxectivo achegar unha visión integral do incio de proxecto, está dividida en tres módulos, o primeiro destinado á análise da contorna e planificación estratéxica dunha actividade de promoción inmobiliaria/empresa construtora, o segundo destinado á realización de estudos de viabilidade de proxectos de investimento inmobiliario e o terceiro dedicado á implantación de procedementos de xerencia na fase inicial do proxecto.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizan cambios. 2. Metodoloxías Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse as da modalidade non presencial. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Mediante as plataformas oficiais da UDC. (As aplicadas na modalidade non presencial): -Correo electrónico: para contestar consultas, solicitar encontros virtuais, resolver dúbidas e facer seguimento de traballos tutelados, etc. -Moodle: achega de contidos das materias, dirixir foros, xestionar titorías, realizar probas, impartir leccións, etc. - Teams: realización de clases mantendo preferentemente os horarios iniciais presenciais, titorías en grupo, individuais, conferencias, etc. - Calquera outra plataforma ou aplicación habilitada pola UDC. 4. Modificacións na avaliación Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse os criterios da modalidade non presencial. 5. Modificacións dá bibliografía ou webgrafía Non se realizan cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías