Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A3 B6 C5 Exposición e entrega dun resumo curto de artigo/s asignado/s sobre nanomateriais.
5
Seminario B1 B3 Entrega dun dos problemas propostos de cada boletín.
10
Prácticas de laboratorio B7 C3 C1 Asistencia obrigatoria ás prácticas de laboratorio e entrega dun informe ao profesor. 10
Proba mixta B2 B5 Exame de contidos. 75
 
Observacións avaliación