Temas Subtemas
1. INSTRUMENTOS FINANCEIROS OBXECTOS DE ESTUDO. 1.1. INTRODUCIÓN Á PLANIFICACIÓN DA INVERSIÓN FINANCEIRA NON PREVISIONAL.
1.2. OPERACIÓNs DE DEPÓSITO.
1.3. DÉBEDA PÚBRICA E DEBEDA PRIVADA.
1.4. OPERACIÓNS CON ACCIÓNS.
1.5. FUNDOS E EMPRESAS DE INVERSIÓN.
1.6. FUTUROS, OPCIÓNS E WARRANTS.
2. CONCEPTOS TRIBUTARIOS BÁSICOS PARA AS OPERACIONS FINANCEIRAS. 2.1. OS IMPOSTOS E O SEU ÁMBITO DE APLICACIÓN NAS OPERACIÓNS FINANCIAIS.
2.2. A IMPORTANCIA DO EFECTO FISCAL SOBRE A RENDIBILIDADE DAS INVERSIÓNS.
2.3. A COMPARATIVA DE TIPOS DE GRAVAMEN DE DIVERSAS FORMAS DE INVESTIMENTO.
2.4. OPERACIÓNS XERAIS PARA MELLORAR A TRIBUTACIÓN DAS INVERSIÓNS.
3. FISCALIDADE DAS OPERACIONS DE DEPÓSITO E DE PRÉSTAMO. FISCALIDADE DOS BONOS, OBLIGACIONSS E OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA. 3.1. FISCALIDADE DAS OPERACIONS FINANCEIRAS DE DEPÓSITO.
3.2. FISCALIDADE DAS OPERACIONS DE PRÉSTAMO E CRÉDITO.
3.3. AVANCE PARA A PLANIFICACIÓN FISCAL DAS OPERACIONS DE DEPÓSITO E DE PRÉSTAMO: EXERCIZO CORRENTE.
3.4. FISCALIDADE XERAL DOS BONOS, OBLIGACIONS E OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS DE DÉBEDA E RENDA FIXA.
3.5. FISCALIDADE DOS TÍDUOS DE DÉBEDA PÚBRICA.
3.6. AVANCE PARA A PLANIFICACIÓN FISCAL DAS OPERACIONS CON BONOS, OBLIGACIONS E OUTROS ACTIVOS DE RENDA FIXA: EXERCIZO CORRENTE.
4. FISCALIDAED DAS OPERACIONS CON ACCIONS. 4.1. FISCALIDADE XERAL DAS ACCIONS.
4.2. FISCALIDADE PARTICULAR DE DETERMINADAS OPERACIONS CON ACCIONS.
4.3. AVANCE PARA A PLANIFICACIÓN FISCAL DAS OPERACIONS CON ACCIONS: EXERCIZO CORRENTE.
5. FISCALIDADE DOS FUNDOS DE INVERSIÓN E DE OUTRAS INSTITUCIONS DE INVERSIÓN COLECTIVA. 5.1. FISCALIDADE DOS FUNDOS DE INVERSION.
5.2. FISCALIDADE DAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
5.3. FISCALIDADE DOS CLUBES DE INVERSIÓN.
5.4. AVANCE PARA A PLANIFICACIÓN FISCAL DAS OPERACIONS RELACIOADAS CON INSTITUCIONS DE INVERSIÓN COLECTIVA: EXERCIZO CORRENTE.
6. FISCALIDADE DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS. 6.1. FISCALIDADE XERAL DOS DERIVADOS.
6.2. AVANCE PARA A PLANIFICACIÓN FISCAL DAS OPERACIONS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS: EXERCIZO CORRENTE.