Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 1) Informe do titor profesional: 60%
2) Nota media do expediente a recepción do informe do tutor profesional: 20%
3) Asistencia a os eventos que ao largo do curso sexan convocados polo vicedecanato de prácticas externas: 20%
100
Resumo B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Informe 0
 
Observacións avaliación

Para o recoñecemento da cualificación por asistencia a eventos o estudante debe facilitar os documentos que acrediten tal asistencia como data límite a de recepción do informe do titor profesional. Para que se recoñeza a cualificación por asistencia a eventos o estudante debe asistir polo menos ao 50% dos que se convocaron desde o vicedecanato de prácticas externas.

Avaliación Segunda Oportunidade: O sistema de avaliación aplicado na primeira oportunidade manterase para a segunda oportunidadade.

Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: No caso de alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, mais terán a mesma obriga de realizaren actividades que o alumnado a tempo completo.