Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as tendencias actuais do fenómeno da contratación no eido empresarial o os principais conflictos xurídico-sociais ao que se enfrente o dereito de contratos de empresa. AP1
AP2
AP10
Capacidade para redactar cláusulas contractuais e para analizar os posibles problemas e dificultades de carácter xurídico que poden plantexar as distintas alternativas de reglamentación dos negocios de empresa. AP2
AP5
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP7
BP12
BP13
BP15
BP16
BP17
CP1
CP5
CP10
Capacidade para participar na negociación dun contrato, asesorando ao empresario-cliente das diferentes alternativas e solucións para o mellor desenvolvemento do negocio de empresa. AP2
AP3
AP5
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP14
CP6
CP9