Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A2 A9 A10 A12 A13 B10 C4 C5 C6 C7 A avaliación realizarase por medio dunha proba escrita ao final de curso. A proba escrita inclúe preguntas de teoría, cuestións e problemas de carácter práctico. Poderán considerarse procedementos complementarios de avaliación, como a realización de traballos 100
 
Observacións avaliación

-