Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 B2 B6 C1 A proba mixta ten por obxeto valorar a correcta comprensión e aplicación dos contidos da materia. Realizarase de forma individual empregando o software R e os coñecementos adquiridos nas sesións de obradoiro e de solución de problemas. 100
 
Observacións avaliación