Temas Subtemas
Introdución Aprendizaxe supervisada e non supervisada con R
Regresión e deseño de experimentos en R Formulas e modelado en R
Modelos de deseño de experimentos
Modelos de regresión lineal
Modelos avanzados de regresión
Clasificación supervisada en R Métodos clásicos: Análise discriminarte e regresión loxística
Métodos baseados en árbores
Outros métodos de clasificación