Resultados de aprendizaxe Competencias do título
No plano cognitivo: Integrar os coñecementos adquiridos para aplicalos á resolución dunha investigación social ou de mercados. AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM11
BM1
BM2
BM3
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
CM3
CM4
CM6
CM7
No plano subxectivo: Capacidade de presentar e defender os resultados do traballo ante un público profesional. AM8
AM10
BM3
BM4
CM1
CM5
CM8